Oude kaart heerlijkheid Baarland in bruikleen

De Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen te Zeist heeft dinsdag 27 april een bijzondere kaart in bruikleen gegeven aan het Zeeuws Archief. Het is een tot voor kort onbekende, vroeg negentiende-eeuwse manuscriptkaart van de heerlijkheden Baarland, Bakendorp en Oudelande, op Zuid-Beveland. Behalve de drie genoemde heerlijkheden staat op de kaart, in een aparte omkadering, het dorp Baarland met het terrein van het kasteel Huis te Baarland met zijn tuin- en parkaanleg afgebeeld.

De kaart is in 1804 gemaakt door de landmeter Jan Traas in opdracht van de heer H. van Bol Es, de eigenaar van het Huis te Baarland. Traas maakte de kaart op basis van het origineel uit 1745 van landmeter Gerard Schaal-Even en een bijgewerkte versie hiervan uit 1779 van landmeter Zacharias Drubbels, maar hij voegde daar zelf aan de rechterzijde de plattegrond van het dorp Baarland en het kasteel Huis te Baarland aan toe.

Behalve deze toevoeging is de kaart uit 1804 ook zo bijzonder omdat de kaarten van Schaal-Even en Drubbels, die zich tot 1940 in het Rijksarchief in Zeeland bevonden, bij het bombardement op Middelburg verloren zijn gegaan. Het is dan ook uniek dat een derde versie van deze kaart na ruim 200 jaar opduikt.

De kaart wordt de komende weken gescand en materieel verzorgd, waarna het een plaatsje krijgt in het depot van het Zeeuws Archief. Een kopie van de kaart zal op de derde landelijke Dag van het Kasteel op 24 mei a.s. (Tweede Pinksterdag) te zien zijn in het Huis te Baarland.