Omgeving Peperdijk - archeologisch onderzoek, kerken en bordelen

Het bordeel aan de Franse Kerkstraat was niet het enige in negentiende-eeuws Vlissingen.

Franstalige immigranten uit de zuidelijke Nederlanden stichtten een eigen Waalse kerk in Vlissingen. Ook de Doopsgezinde kerk was in Vlissingen te vinden. Een aantal jaren geleden is er bij het bouwrijp maken van een deel van het Scheldekwartier archeologisch onderzoek gedaan. De terreinen in de omgeving van de Peperdijk, rondom de Kleine- of Middelkerk en de Franse kerk werden hierbij onderzocht.

Dokhaven in Vlissingen. Aquarel, 35×50 cm. Collectiestempel Van der Os. Zeeuws Archief, Beeldbank Vlissingen inv.nr 4106.

Rond 1840 stond op de hoek van de Vrijgang en de Franse Kerkstraat een ‘publiek huis’ oftewel bordeel, genaamd De Stoomboot. Vlissingen kende nog meer publieke huizen, onder andere De Spiegel, de Bonte Os, de Nieuwe Zaal en het Matrozen koffiehuis. Prostitutie was in die tijd een gelegaliseerd bedrijf.

Prostituees stonden onder een streng medisch toezicht. Desondanks ging er nogal eens wat mis. Vice-admiraal en commandant van de Marinewerf O.W. Gobius stuurde regelmatig een zogenaamde ‘staat der lijders aan syphilitische kwalen’ naar het stadsbestuur. Daarin stond precies wie van zijn personeel, welke kwaal waar had opgelopen bij een bezoek aan een bordeel.