Middelburgse huisnaam Kanton Glarus verklaard

 

Zoals bekend dragen veel huizen in Middelburg een naam. Je zoekt dan naar een verklaring van de naam en vaak kom je daar niet achter. Enige jaren geleden echter waren de bewoners van pand Langeviele 18 hun dak aan het renoveren en vonden ze tussen de zolderbalken dit opgevouwen briefje, nu opgenomen bij het Zeeuws Archief als Verzameling Aanwinsten inv.nr. 111:

Hieruit blijkt dat timmerman Marinus Du Four en zijn knecht Markus van den Steenweg op 28 augustus 1792 een vloer hebben gelegd in het pand van opdrachtgever Daniël Trumpi. Dat moet Langeviele K 202 (huidig nummer 18) zijn geweest, zie foto van dit pand hieronder, het middelste huis:

Volgens de kaartjes in het huisnamenproject van het Zeeuws Archief zou de naam van dit pand kanton Glarus zijn geweest, ook volgens M. Fokker in zijn bekende publicatie Proeve van huisnamen in Middelburg uit 1904. Bovendien wordt het huis met naam vermeld in de memorie van successie, opgemaakt na het overlijden van Daniël Trumpi in 1822:

Zoekend naar Trumpi op internet blijkt deze naam veelvuldig voor te komen in het Zwitserse kanton Glarus.
Het ligt voor de hand dat Trumpi, waarschijnlijk terecht gekomen in Middelburg als huursoldaat of om andere redenen, met opzet voor deze naam heeft gekozen.

Jammer dat latere bewoners de naam niet op het huis hebben laten staan. Het zou toch wel aardig zijn als deze naam weer op het huis wordt geschilderd, maar dat is de vrije keuze van de huidige eigenaar uiteraard.