Medewerker in beeld

Wie werken er bij het Zeeuws Archief? Waar houden ze zich mee bezig, wat doen zij zoal? En wat is daarvoor nodig? We stellen onze medewerkers graag voor. Dit keer maken we kennis met Leo Flikweert, archief assistent op de locatie Zierikzee.

Leo regelt de afspraken voor de studiezaal in Zierikzee en ontvangt en helpt de bezoekers. Ook neemt hij de aanvragen voor digitale stukken in behandeling en zorgt voor afhandeling van de algemene vragen en doet hij de administratie van de leges. Daarnaast controleert hij het werk van de vrijwilligers die een toegang maken op onder andere de notariële akten en de resoluties van de weeskamers van Schouwen-Duiveland. “Ik ben soms nog verrast over het feit hoe divers mijn baan is” vertelt Leo. Zo kreeg hij er ook afgelopen jaar weer een aantal nieuwe werkzaamheden bij, toen het voormalig gemeentearchief Schouwen-Duiveland ondergebracht werd bij het Zeeuws Archief.

Leo Flikweert in het depot te Zierikzee
Leo Flikweert in het depot te Zierikzee.

Naar één locatie op Schouwen

Leo werkt sinds 1992 bij het archief. “Destijds bij het streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland”. Leo werkte in Nieuwerkerk, Brouwershaven en Zierikzee, locaties waar de toenmalige gemeenten hun archieven onderbrachten. “In 1997 werden de gemeentelijke archiefdiensten samengevoegd. Dat was vanwege de gemeentelijke herindeling tot de gemeente Schouwen. Er kwam een nieuw gemeentehuis in Zierikzee met een depot voor archieven. In 2002 zijn alle voormalige gemeentearchieven ondergebracht op deze locatie”.

Koffie naast de archiefstukken

Leo heeft heel wat herinneringen aan de tijd van vóór de herindeling. “Het ging er toen wel anders aan toe hoor! Zo hadden we destijds een koffiedame, die de koffie serveerde terwijl er archiefstukken op tafel lagen! Dat is nu ondenkbaar!” Leo herinnert zich de potjes tafeltennis op de zolder van het stadhuis in de Meelstraat in Zierikzee en die keer dat hij voor bezoek koffie ging halen. Nét toen hij de grote glazen lamp in de hal gepasseerd was, viel die aan diggelen. “Iedereen vreesde voor z’n bakje koffie, maar daar kwam ik gewoon mee aanzetten hoor, al zal ik er wel wat geschrokken uitgezien hebben!”.

Dienstverlenende instelling

Leo haalt er voldoening uit om mensen te kunnen helpen bij hun onderzoek. “Ik vind het leuk om hen te leren waar welke informatie te vinden is. En om suggesties te doen waarmee ze vérder komen in hun onderzoek”. Ook helpt Leo als iets niet zo makkelijk te lezen is. Leo merkt dat het doel waarvoor mensen iets in de archieven opzoeken, zeer divers is. Van genealogisch onderzoek tot het nieuws van de dag waarop ouders getrouwd zijn tot onderzoek naar de economische situatie op Schouwen in de 18e eeuw. “Heel leuk is het ook om scholieren te helpen, al gebeurt dat steeds minder vaak. Ze moeten bijvoorbeeld een werkstuk maken over de geschiedenis van hun woonplaats. Ze zoeken niet alleen informatie, maar ook foto’s”. Toen er op bouwdossiers nog geen toegang was, heeft Leo ook heel wat speurwerk verricht voor mensen die op zoek waren naar bouwtekeningen. Leo heeft inmiddels veel kennis opgebouwd over de vele archieven.

"Je leert het meest in de praktijk"

— Leo Flikweert

Tegenwoordig staat veel informatie online en kunnen mensen stukken per mail opvragen. Dat heeft natuurlijk voordelen, maar het heeft ook een keerzijde”. Daarmee doelt Leo op het feit dat hij het gevoel heeft mensen minder goed te kunnen helpen. “Als ze in de studiezaal zitten, kun je vragen waar ze precies naar op zoek zijn en suggesties geven welke archieven ze kunnen raadplegen”. Daarnaast vindt Leo het jammer dat het door de komst van de digitalisering van archiefstukken soms erg rustig is in de studiezaal.

Nu een aantal collega’s naast de locatie in Zierikzee ook deels op de locatie in Middelburg werkt, mist Leo soms de levendigheid. Gelukkig komen er regelmatig collega’s uit Middelburg naar Zierikzee en zijn er regelmatig vrijwilligers.

Leo met vrijwilliger Piet Dekker.
Leo in bespreking met vrijwilliger Piet Dekker.

Vele soorten archieven

De vrijwilligers hebben al heel veel werk verricht. Zoals het burgemeestersonderzoek, de indices op de weeskamer van Zierikzee, gegevens van bevolkingsonderzoek en het bewerken van notarisakten”.

Leo is inmiddels met vele archieven bekend. Op de vraag wat zijn favoriete archief is, moet hij even nadenken. “Eigenlijk zijn dat er meerdere. Het weeskamerarchief spreekt mij aan. Je leest hoe er met kinderen omgegaan werd, maar bijvoorbeeld ook hoe het ging als een stuk land verkocht werd als kinderen minderjarig waren. Maar ook de notariële archieven vind ik erg mooi. Je leest bijvoorbeeld een getuigenverklaring van een schip dat geënterd is”.

Favoriet archief

Maar als Leo één archief mag noemen, kiest hij voor het archief van het burgerweeshuis van Zierikzee. “Heel indrukwekkend. Het bevat onder andere een register van uitgedeelde straffen” vertelt Leo en hij geeft als voorbeeld de straf die een kind opgelegd krijgt vanwege het uitsteken van de tong naar de naaijuffrouw! De straf is: één zondag huisarrest. “En wat te denken van de volgende overtreding: ‘stelen van een dubbeltje van een schoolkind en halsstarrig liegen en ontkennen. De opgelegde straf was ‘zeven zondagen strafkamer en 3 malen water en brood”. Dit archief spreek Leo mede aan omdat het, naast soms ellendige situaties, best wat ‘humor’ bevat!

Burgerweeshuis te Zierikzee

Het favoriete archief van Leo Flikweert is het archief van het Burgerweeshuis te Zierikzee.

/onderzoek-het-zelf/archief/