Medewerker in beeld

Wie werken er bij het Zeeuws Archief? Waar houden ze zich mee bezig, wat doen zij zoal? En wat is daarvoor nodig? We stellen onze medewerkers graag voor. Dit keer maken we kennis met Suresh Kalloe, behoudsmedewerker.

Suresh Kalloe

Inbinden

Als we Suresh treffen, is hij bezig met het inbinden van tijdschriften. Een hele stapel is bijeen gebonden door middel van naald en draad. “Het is een jaargang, dus alle nummers van een jaar – in dit geval 2020 – van het tijdschrift De Wete”, legt Suresh uit. Een witte kartonnen rug en voor- en achterkant beschermt de uitgaven en houdt ze bijeen. “Dit is de basis, hierna wordt het verder afgewerkt. Daarna gaan de boekbanden naar onze bibliothecaresse. Zij bergt ze op in de studiezaal of in het depot van het Zeeuws Archief”. Zo blijven alle jaargangen van tijdschriften op lange termijn behouden en beschikbaar.

“Dit handwerk vind ik mooi werk om te doen. Ik houd zelf bij, wanneer welke tijdschriften aan de beurt zijn. Meestal is dat in maart of april, als de index beschikbaar komt”. Het inbinden van tijdschriften en ander soort inbindwerk is één de werkzaamheden op de afdeling Behoud waarin Suresh zich gespecialiseerd heeft. “Toen ik in 1987 (weer) in dienst kwam bij het Zeeuws Archief, werd mij gevraagd om het inbinden te verzorgen”. Je kunt dus wel stellen dat Suresh hier veel ervaring mee heeft.

Schoolverlater

In 1982 kwam Suresh bij het Archief, destijds nog het Rijksarchief in de Sint Pieterstraat, terecht. Dat betrof een jaarcontract, om – als schoolverlater – werkervaring op te doen. “Ik hield me toen bezig met de originele prenten van de Zeelandia Illustrata, ze moesten in een passe-partout geplaatst worden”. Nog altijd liggen die ingelijste afbeeldingen in het depot.

Originele prenten van de Zeelandia Illustrata liggen in passe-partouts in de depots van het Zeeuws Archief.

Blijkbaar had Suresh een goede indruk achter gelaten, want in 1987 nam het Archief contact met hem op en kwam hij weer in dienst. Na verloop van tijd mocht hij de opleiding behoudsmedewerker volgen. Ook volgde Suresh de opleiding tot archief assistent. “Dat was voor het werk in de studiezaal. Want ik werkte deels op de afdeling behoud, en deels in de studiezaal”.

Vanaf 2019 werkt Suresh fulltime op de afdeling behoud. “Ik ben dankbaar dat ik die kans kreeg. Want hoewel ik het werk op de studiezaal ook graag deed, ligt mijn hart meer bij het werk op de afdeling behoud; het verzorgen van de archieven en archiefstukken, dat doe ik het liefst”.

Verpakken

Naast het bindwerk houdt Suresh zich bezig met het verpakken van archieven. “Het streven is om alles zoveel als mogelijk op uniforme wijze te verpakken. Onder andere om alles goed en snel te kunnen vinden”. Als voorbeeld noemt Suresh een familiearchief. “We hebben heel wat familiearchieven. Die komen hier binnen in een doos en bevatten bijvoorbeeld foto’s, dagboeken, officiële documenten, aankoopbewijzen en brieven. Al die losse documenten moeten zoveel mogelijk bij elkaar bewaard worden en in ons depot goed terug te vinden zijn”.

Suresh op zijn werkplek
Suresh op zijn werkplek in het Zeeuws Archief in Middelburg.

Een ander voorbeeld is een voormalig Zeeuws-Vlaams gemeentearchief, daar is Suresh toevallig deze week mee bezig. Hij brengt ze over in de standaard dozen van het Zeeuws Archief. “Daarbij is het natuurlijk erg belangrijk dat genoteerd wordt wat in welke doos zit.  Nauwkeurig werken is belangrijk, want je moet er toch niet aan denken als iets niet meer te vinden is…. Bij het (her)verpakken controleert Suresh ook de staat van de stukken. “Nietjes en paperclips haal ik er uit, die kunnen op termijn schade aan de stukken aanbrengen”. Schades, zoals bijvoorbeeld schimmel, noteert Suresh op een schadeformulier want dan moet er actie ondernomen worden.

Oude foto van de kamer waar Suresh nu werkt.
Foto van de kamer waar Suresh nu werkt in de tijd dat de rechtbank gevestigd was in het pand.

Een mooi aspect van dit werk vindt Suresh het feit dat hij soms prachtig materiaal in handen heeft. “Mooie soorten papier, sierlijke handschriften, fraaie tekeningen en aansprekende affiches. En bijvoorbeeld deze foto van mijn werkkamer!”

Naast het inbinden en verpakken houdt Suresh zich met tal van andere werkzaamheden bezig. Zo doet hij altijd de materiele verzorging van de exposities in de kelder van het Van de Perrehuis en de (foto)exposities in het Archiefcafé. Daarnaast verzorgt hij met enige regelmaat inlijstwerk, bijvoorbeeld als een stuk wordt uitgeleend aan een museum. En hij houdt zich bezig op verschillende manieren bezig met de kwaliteit van papierwerk, zo bezocht hij onlangs een bedrijf – dat het archief over wil doen aan het Zeeuws Archief – om bemonsteringen uit te voeren.

"Al doende leert men".

— Suresh Kalloe

Favoriete archief

Vanwege het feit dat Suresh al zo lang bij het Zeeuws Archief werkt én vanwege de aard van zijn werkzaamheden weet hij goed welke archieven het Zeeuws Archief allemaal beheert. Eén bepaald favoriet archief heeft hij niet. “Wel spreekt het archief van de MCC mij bijzonder aan. Wellicht mede vanwege mijn Surinaamse afkomst, dankzij de afschaffing van de slavernij kwamen veel Indiërs naar Suriname”. Ook zijn bijzondere belangstelling hebben de familiearchieven. “Op de website zijn alle familiearchieven goed te vinden. Ze zijn eigenlijk allemaal heel mooi, maar het familiearchief van de familie Schorer springt er voor mij wel uit”.

Archief familie Schorer

Het archief van de familie Schorer 1547-1983 (1991)

/21.12113/2551B0E7B0E94F1CB713FBBC44742982