Medewerker in beeld

Wie werken er bij het Zeeuws Archief? Waar houden ze zich mee bezig, wat doen zij zoal? En wat is daarvoor nodig? We stellen onze medewerkers graag voor. Dit keer maken we kennis met Leo Hollestelle, senior informatiebeheerder. 

Leo houdt zich bezig met ‘databeheer’. “Het beheren en publiceren van gegevens over alle archiefbronnen van het Zeeuws Archief” licht Leo toe. “Door al die gegevens goed op te nemen en te beheren in ons digitale collectiebeheersysteem zorgen we er voor dat alle informatie is terug te vinden en wordt bijgehouden”. Tot een aantal jaren geleden deed Leo dat samen met één collega, tegenwoordig is er een team van specialisten dat zich hiermee bezig houdt.

Leo Hollestelle, senior informatiebeheerder bij het Zeeuws Archief.

“Ik kan me nog goed herinneren dat – toen ik bij het Rijksarchief in Zeeland begon – de gang vol stond met metalen bakken vol fiches met daarin op alfabet gesorteerde namen van personen die voorkomen in diverse archieven. Ik had nooit voor mogelijk kunnen houden hoe snel de digitalisering zich zou ontwikkelen. Het is geweldig hoeveel er momenteel, online, 24/7 beschikbaar is. Dat is nu een vanzelfsprekendheid, maar eigenlijk is het een wonder”.

Online beschikbaar stellen

Leo werkte vanaf begin 2000 mee aan de beeldbank op de website van het Zeeuws Archief. “Bij beeld moet je niet alleen denken aan foto’s, maar ook aan prentbriefkaarten, kaarten, tekeningen….” Inmiddels staan er ruim 258.000 afbeeldingen online, die allemaal terug te vinden zijn omdat ze zijn voorzien van een beschrijving.

Een ander project waar Leo veel voor gedaan heeft, is de website ‘Zeeuwen Gezocht’, een zoekmachine voor iedereen die genealogisch onderzoek doet en/of meer wil weten over personen uit het verleden. “Vanaf 1994 houd ik me bezig met het digitaliseren van de burgerlijke stand: geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Door het digitaliseren van de gegevens uit deze akten hebben we zowel de toegankelijkheid als de beschikbaarheid van deze belangrijke bron voor genealogisch onderzoek enorm vergroot. Vanaf 2011 hebben we ook de scans van de akten toegevoegd. Dat was ook een gigantisch project, waar eigenlijk geen einde aan komt, omdat elk jaar nieuwe gegevens openbaar worden”. In december 2001 is de website ‘Zeeuwen Gezocht’ online gegaan, waar al deze informatie te vinden is. Leo vertelt dat er aan die site veel denkwerk vooraf gegaan is, niet alleen op technisch en organisatorisch gebied, maar ook wat het beheer van de data betreft. De website is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 10 miljoen persoonsgegevens.

"Ik ben eigenlijk 25 jaar te vroeg geboren!"

— Leo Hollestelle, senior informatiebeheerder

Steeds meer Zeeuws archiefmateriaal

Met de komst van de gemeentearchieven Kapelle, Terneuzen, Vlissingen en Schouwen-Duiveland is er enorm veel archiefmateriaal bij gekomen. Leo is de afgelopen jaren veel bezig geweest met de ‘conversie’; het overzetten van de data van die nieuwe partners naar het systeem van het Zeeuws Archief. “Dat is zeker een verrijking; daardoor hebben we nóg meer te bieden. Zo is de beeldbank na de toevoeging van Schouwen-Duiveland en Vlissingen in anderhalf jaar tijd gegroeid van 80.000 naar meer dan 250.000 afbeeldingen! Het aantal persoonsvermeldingen in Zeeuwen Gezocht met 2 miljoen”. Aan Terneuzen wordt momenteel nog gewerkt. “Daar ligt nog best wat werk. Maar daar gaan pareltjes naar boven komen!” Leo vindt het positief dat al zoveel Zeeuwse gemeenten zich aangesloten hebben bij het Zeeuws Archief.

 

De beeldbank van de gemeente Kapelle is een project waar Leo in 2018 veel aan gewerkt heeft.

 

De ontwikkeling die het digitaliseren en online beschikbaar stellen afgelopen jaren doorgemaakt heeft, is gigantisch. “En de ontwikkelingen gaan door. Denk aan artificial intelligence. Computers kunnen herkennen wat getoond wordt. Voor een foto waarvan wij niet weten waar die gemaakt is, zal de computer een suggestie doen.” Als ander voorbeeld noemt Leo software dat oude handschriften kan lezen. Dat bestaat al en wordt steeds verder ontwikkelt.

Mooiste archief

Wat Leo een bijzonder archief of archiefstuk vindt? Daar hoeft hij niet lang over na te denken; het archief van de Polder Walcheren! Leo heeft overigens goed zicht op de vele archieven die het Zeeuws Archief beheert. Niet alleen omdat hij hier al vanaf 1985 werkt, maar ook omdat hij jaren hoofd van de studiezaal was én afdelingshoofd externe dienstverlening. “Het archief van de Polder Walcheren is zeer omvangrijk. Heel interessant zijn de overlopers, van vóór 1800, voor de invoering van het kadaster. Da’s trouwens ook heel mooi; de kadastrale archieven. Maar dat terzijde. Met het archief van de Polder Walcheren zijn oude veldnamen te reconstrueren, heel interessant!” De inventaris van dit archief is door Leo’s vroegere collega-archivaris C. de Waard meer dan 100 jaar geleden gemaakt “en het lijkt wel een soort archiefbijbel. Er is zóveel in te vinden”. Dat heeft Leo inmiddels al vaak ervaren; wat in archieven te vinden is, is onuitputtelijk!

Archief Polder Walcheren 1511-1870

Het 90 meter beslaande archief van de Polder Walcheren is volgens Leo Hollestelle een onuitputtelijke bron voor uiteenlopend onderzoek.

/onderzoek-het-zelf/archief/