Medewerker in beeld

In deze rubriek stellen we graag onze medewerkers voor. Wie werken er bij het Zeeuws Archief? Waar houden ze zich zoal mee bezig, wat doen zij? En wat is daarbij en daarvoor nodig?
Dit keer maken we kennis met Angelique Groenewegen, hoofd Beheer & Exploitatie.

“Laat mij achter de schermen regelen dat de boel goed loopt. Daar haal ik enorm veel voldoening uit.” En Angelique hééft ook heel wat te regelen, want ze is bij het Zeeuws Archief verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken (personeel, financiën, gebouwbeheer, facilitair beheer en ICT) en restauratie & behoud. “Heel breed dus, en dat vind ik leuk.” Angelique weet veel ballen in de lucht te houden en kan goed schakelen. Ze noemt zich een generalist; ze houdt zich met meerdere vakgebieden bezig, is veelzijdig en concentreert zich zoveel mogelijk op de hoofdlijnen.

Angelique Groenewegen

Niet alleen de grote verscheidenheid aan taken die door Angelique aangestuurd worden, maar ook de diversiteit van mensen die ze aanstuurt geven haar veel voldoening. “Ik heb met veel collega’s contact. Bij het Zeeuws Archief werken veel verschillende mensen. Ieder heeft z’n eigen kwaliteiten, manier van werken en leeftijd.” Angelique vindt het positief dat er de laatste jaren een aantal jongere collega’s bij gekomen zijn. “Ik merk dat zij soms op een andere manier denken en werken en vind het leuk om van hen te leren”.

Geheugen van de organisatie

Angelique is tevens één van de drie leden van het Management Team. Daarnaast is ze altijd aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Ze weet dus goed wat er binnen de organisatie speelt en voelt zich daar heel verantwoordelijk voor. Door haar jarenlange ervaring wordt ze af en toe gekscherend ‘het geheugen van de organisatie’ genoemd. “Ik ervaar het vaak als voordeel dat ik hier al lang werk, want daardoor weet je gewoon heel veel.”

Angelique kwam in 1997 bij het Zeeuws Archief terecht, als ‘hoofd bedrijfsvoering’. Na de opleiding bestuurskunde aan de HEAO in Den Haag werkte ze bij die gemeente, eerst op de afdeling landmeten en vastgoed en later als hoofd bedrijfsbureau. Voor de baan bij het Zeeuws Archief verhuisde ze van Zoetermeer naar Bergen op Zoom, waar ze nog altijd met man en twee kinderen woont. Tot een paar jaar geleden – toen haar man een baan in Vlissingen kreeg – reisde ze altijd met de trein. “Ik vind het bijzonder om te realiseren dat ik, toen ik als eind twintiger begon, samenwerkte  met de MT leden, die toen net vijftigers waren. En nu ben ik dat! Ik vind het heel waardevol om met de organisatie mee te mogen groeien.”

“Ik ben hier met m’n neus in de boter gevallen dat ik hier zoveel heb mogen leren. En dat is – na 27 jaar - nog elke dag aan de orde!”

— Angelique Groenewegen

Blijven leren

Meegroeien en blijven leren is iets dat Angelique elke dag nog doet. “Deze baan is echt ‘learning on the job’. Ik werk hier al lang en heb nog geen dag m’n werk op de automatische piloot hoeven en kúnnen doen. Net als je weet hoe iets zit, net als je het geregeld hebt, verandert het of komen er nieuwe dingen op ons pad.” Een grote verandering bij het Zeeuws Archief was de verhuizing van de Sint Pieterstraat naar het huidige pand op het Hofplein. Angelique was intensief betrokken bij dit proces. “In die tijd fuseerde ook het gemeentearchief van Veere en het gemeentearchief van Middelburg met het Rijksarchief in Zeeland. Ik zat in allerlei werkgroepen om dat te regelen, denk aan personeel, organisatie en het verandermanagementteam. En we kregen ineens te maken met een dagelijks en algemeen bestuur.”

Een andere grote verandering was het feit dat de instandhouding, beheer en onderhoud van het Van de Perrehuis en de nieuwbouwvleugel sinds 2019 niet meer in handen is van het Rijksvastgoedbedrijf, maar dat het Zeeuws Archief daar zelf verantwoordelijk voor werd . “Dat betekende veel tijd besteden aan onderhandelingen met het ministerie van OCW over het budget en vervolgens aan de Europese aanbesteding.”

Het Van de Perrehuis, sinds 2019 in handen van het Zeeuws Archief.

In de loop van de jaren kwam de afdeling ‘restauratie & behoud’ er bij. De organisatie is gegroeid van 21 fte bij het Rijksarchief via 26 in de begintijd van het Zeeuws Archief tot 52 fte op dit moment.

Een grote verandering waar Angelique momenteel intensief bij betrokken is, is de Gemeenschappelijke Regeling (GR), het samenwerkingsverband tussen overheden. Het Ministerie van OCW is nu nog onderdeel van de GR van het Zeeuws Archief, maar zal uittreden. Het Zeeuws Archief is bezig met het uitbreiden van de GR met meer Zeeuwse overheden waardoor een breder draagvlak binnen de provincie ontstaat.

Defecte lift

Doordat Angelique al lang bij het Archief werkt, weet ze niet alleen heel veel van de organisatie, maar heeft ze ook veel mooie herinneringen. Eén dag is haar zeker bij gebleven; de opening van het nieuwe pand aan het Hofplein. De handeling werd uitgevoerd door Pieter van Vollenhoven. Het was een geweldige dag, maar niet alles ging goed. De lift met schoolkinderen er in kwam vast te zitten, waardoor Angelique in haar nette rok óp de lift kroop om het euvel te verhelpen; met de mobiele telefoon in de hand de instructies van het installatiebedrijf opvolgend. En ze vond het ongemakkelijk dat er amper belangstelling was voor de band, die die dag speciaal ingehuurd was voor de schoolkinderen. Maar die hadden dus meer belangstelling voor de lift.  “Waarschijnlijk hebben de gasten van die dag deze gebeurtenissen niet of nauwelijks mee gekregen, maar ik vergeet het natuurlijk nooit meer!”

Favoriete plek

Angelique realiseert zich elke dag weer op wat voor een bijzondere plek ze werkt. Het monumentale Van de Perrehuis met de nieuwbouwvleugel vormt prachtige combinatie. Haar roze werkkamer met pioenrozenbehang en uitzicht op de binnentuin en de Lange Jan is indrukwekkend. In de lente wanneer het warmer wordt, wordt er in de binnentuin lekker in het zonnetje op de bankjes gezamenlijk koffie gedronken en in de zomer, als de zon fel schijnt, wordt er een plekje in de schaduw gezocht om te genieten van de buitenlucht. “Het hele pand vind ik prachtig, maar de binnentuin is favoriet.”

De kamer van Angelique, de ‘pioenkamer’ met uitzicht op de binnentuin en de Lange Jan.