Lancering Wegwijzer Voorkeursformaten

Op donderdag 25 maart 2021 hebben elf regionaal historische centra, waaronder ook het Zeeuws Archief, samen met Netwerk Digitaal Erfgoed een handig hulpmiddel gelanceerd, voor het maken van beleid op bestandsformaten om digitale collecties van erfgoedinstellingen duurzaam toegankelijk te houden, of voor overheden: de Wegwijzer Voorkeursformaten.

Wat is de Wegwijzer Voorkeursformaten?

De Wegwijzer Voorkeursformaten helpt instellingen en overheden bij het opzetten van beleid op voorkeursformaten via een interactief stappenplan en biedt een overzicht van bestandsformaten die erfgoedinstellingen gebruiken. Zo ontstaat een open kennisbank over het gebruik van bestandsformaten in Nederland. Hiermee bevordert de Wegwijzer dat instellingen elkaar helpen en bevragen.

Wat zijn voorkeursformaten?

Wie digitaal materiaal langdurig wil bewaren, moet meer weten over de dragers ervan: de bestandsformaten. Zulke bestandsformaten zijn er in allerlei soorten en maten. Maar welke is het meest geschikt voor langdurig bewaren van de informatie? En welke past in het duurzaamheidsbeleid van je instelling? Een instelling kan ervoor kiezen bepaalde formaten aan te wijzen waarin ze het digitale materiaal bij voorkeur wenst te ontvangen en bewaren. Deze formaten worden ook wel ‘preferred formats’ genoemd, oftewel: voorkeursformaten. De wegwijzer helpt een instelling bij het maken van de keuze voor de voorkeursformaten.

Samenwerken en kennis delen

De Wegwijzer Voorkeursformaten in ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Het beheer van de wegwijzer wordt per 25 maart overgedragen aan de elf regionaal historische centra (RHC’s). De RHC’s vinden het belangrijk kennis en expertise te delen met het erfgoedveld. En kennis uit andere sectoren levert weer inzichten op die van nut zijn voor de archiefsector. Daarnaast start tegelijk met de lancering van de wegwijzer de Expertisegroep Voorkeursformaten die blijft werken aan de ontwikkeling van de Wegwijzer Voorkeursformaten. De Expertisegroep is een overleg van deskundigen op dit terrein.

Meer informatie

Wil je de Wegwijzer Voorkeursformaten bekijken? Dat kan via www.wegwijzervoorkeursformaten.nl
Heb je vragen? Neem dan contact op met de Expertisegroep via info@wegwijzervoorkeursformaten.nl of met Hans Laagland, opdrachtregisseur Duurzame Toegang Fysieke en Digitale Informatieobjecten bij Tresoar en projectleider namens de elf regionaal historische centra, via hans.laagland@tresoar.nl.