Koninklijk bezoek

In de loop der eeuwen hebben vele koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen Zeeland bezocht. Vooral natuurlijk leden van onze eigen koninklijke familie, de Oranje’s. Morgen is onze provincie ook weer aan de beurt, de koninklijke familie bezoekt Wemeldinge en Middelburg.

In Middelburg zijn leden van de familie al vaak geweest, zoals blijkt uit deze foto’s:

Bezoek van koningin Wilhelmina aan het provinciehuis in in Middelburg in 1939
Bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Middelburg in 1950.
De prinsessen Beatrix en Irene in Middelburg in 1962.

Maar ook Wemeldinge werd in de jaren ’60 van de vorige eeuw een aantal malen bezocht door de Oranjes. Een overzichtje:

19-5-1960, Juliana, Wemeldinge, opening van het Hulplaboratorium voor Schelpdieronderzoek van het Rijkinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO)
3-6-1967, Juliana, Wemeldinge, bezoek Wemeldinge, opening internaat ‘De Schutsluis’ van de Stichting Christelijk Internaat voor Schipperskinderen, aankomst met koninklijk jacht Piet Hein
14-9-1967, Beatrix en Claus met groothertog en -hertogin van Luxemburg, Zeeland, staatsbezoek, van vliegveld Woensdrecht naar Wemeldinge, per jacht Piet Hein naar Veere, Middelburg, wandeling, lunch Statenzaal, ringrijden Abdijplein, per helicopter vanaf Vlissingen-Oost over Deltawerken.