Kleuterschool ‘De Iris’

Kleuterschool De Iris opende in 1951 de deuren voor de kleuters uit de nieuwe woonwijken gebouwd na de Tweede Wereldoorlog in Vlissingen.

Na de Tweede Wereldoorlog stond het zwaar geteisterde Vlissingen in het teken van de wederopbouw. Ten noorden van de Singel schoten nieuwe woonwijken als paddestoelen uit de grond. Zo bouwden de woningbouwverenigingen Goed Wonen en St. Willibrord ter weerszijden van de Hogeweg een woonwijk die al snel de Witte Wijk werd genoemd vanwege de wit gepleisterde gevels.

Het was een echte arbeidersbuurt met veel kinderrijke gezinnen. Lagere scholen (basisscholen) waren er voldoende in de omgeving, maar het kleuteronderwijs stond er nog letterlijk en figuurlijk in de kinderschoenen. Ten zuiden van de Singel bevonden zich evenwel een aantal bijzondere kleuterscholen, maar de enige openbare kleuterschool in Vlissingen was gevestigd in het Havendorp, een woonwijk met noodwoningen aan de kop van de Buitenhaven.

De afdeling Vlissingen van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging, de afdeling Vlissingen van Volksonderwijs en de Vlissingse Centrale Ouderraad schreven op 10 november 1949 een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad met het verzoek om in het nieuwe stadsgedeelte een openbare kleuterschool te stichten.

Kleuterschool De Iris tussen de Willem Roelofszlaan en de Jozef Israelslaan, Vlissingen. Foto: Dert. Zeeuws Archief, Beeldbank Vlissingen nr 16284.

Ter ondersteuning van het verzoek werd het resultaat van een gehouden enquete meegestuurd waaruit bleek dat 272 huisgezinnen, wonend in het gebied tussen de Calandstraat en de Tooroplaan, bereid waren hun kinderen (428 kleuters tot 6 jaar) in principe naar de nieuw op te richten school te sturen. Het gemeentebestuur was snel overtuigd en reserveerde een terrein op de hoek van de Jozef Israëlslaan/Irislaan voor de bouw van het schooltje dat op vrijdag 16 november 1951 officieel werd geopend.

De kleuterschool werd De Iris genoemd en bestond uit 3 werklokalen (een donkergroene, een lichtgroene en een rose), 1 speellokaal en een tuin met 2 zandbakken. ‘s Maandags werd het schooltje al bevolkt door maar liefst 166 kleuters, die onder de bezielende leiding van ‘juffrouw’ Biondina hun eerste voorzichtige stappen in hun schoolcarrière konden zetten. Duizenden kinderen uit het Middengebied zouden nog volgen.