Jaarbericht voor het eerst ook digitaal

Naar beneden scrollen

Onlangs verscheen ons jaarverslag over 2009. Daarin kunt u lezen wat we in 2009 hebben bereikt, hoe we dat hebben gedaan en wat het heeft gekost.

2009 was het eerste jaar dat we zijn gaan werken volgens onze nieuwe organisatiestructuur, de nieuwe missie en dito visie. Behalve dat moesten we echter ook onze financiële verslaggeving hervormen. Jaarrekening en begroting moeten voortaan voldoen aan het nieuwe subsidiebesluit ‘provincies en gemeenten’.

Met andere woorden, 2009 was een overbruggingsjaar. Vanaf volgend jaar zal de inhoud van ons jaarverslag een andere opzet krijgen. En niet alleen dat, het krijgt ook een nieuwe digitale vorm, die visueel prettiger is om online te lezen dan de nog traditioneel opgemaakte jaarverslagen die u nu op onze website aantreft.

Heeft u wensen, ideeën of suggesties, laat ze ons dan weten.

Voor nu evengoed toch veel leesplezier.