Inzet van archiefstukken voor financiële tegemoetkoming

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven gaf uitvoering aan de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Dit was een maatregel van de overheid voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Het Zeeuws Archief stelde voor meer dan 34 aanvragen archiefstukken beschikbaar ten behoeve van deze regeling.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Om geweld in de jeugdzorg te voorkomen deed Commissie De Winter onderzoek naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. De overheid erkent het leed dat slachtoffers – minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in een pleeggezin of instelling zijn geplaatst – hebben ervaren en neemt maatregelen om geweld in de jeugdzorg in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. De Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2019 was één van deze maatregelen.

Bewijs

Slachtoffers konden vanaf 2021 tot eind 2022 een aanvraag doen. De regeling is inmiddels gestopt. Om te bepalen of er inderdaad aanspraak gemaakt kon worden op deze financiële tegemoetkoming is bewijsmateriaal nodig. Bijvoorbeeld een uitspraak van de rechter waaruit blijkt dat er een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht is uitgesproken. Of stukken uit het dossier van de jeugdzorg over de plaatsing in het pleeggezin of instelling. Dergelijke documenten worden, vanaf een bepaalde termijn, bewaard bij een archiefinstelling.

Aantal aanvragen

Het Zeeuws Archief heeft 34 aanvragen ontvangen van het Schadefonds, drie keer in 2021, negen keer in 2022 en tweeëntwintig keer in 2023. Daarnaast hebben ook particulieren zelf aanvragen gedaan bij het Zeeuws Archief. Maar omdat mensen niet verplicht zijn om aan te geven met welke reden ze archiefstukken opvragen, zijn daar geen aparte cijfers van bekend.