Impressie van de Open Archievendag 2014

Op zaterdag 25 oktober 2014 nam het gemeentearchief Vlissingen deel aan de landelijke Open Archievendag.

Met een bezoekersaantal van rond de 200 bezoekers is de dag als meer dan geslaagd te beschouwen.

Archivaris Ad Tramper. Foto: Kees de Grave.

Er was een gevarieerd programma opgesteld met als vreemde eend in de bijt een voorleesuurtje door de gemeentearchivaris. Dat laatste was in het kader van het kinderen voorlezen door vaders. Na het aanhoren van een spookverhaal werden de kinderen meegenomen op een speurtocht over zolders en in de donkere spelonken van de kluis.

Zoals gebruikelijk was er gelegenheid tot deelname aan een drietal rondleidingen  in de kluis die normaliter niet toegankelijk is voor het publiek. Zo’n 90 bezoekers konden archiefschatten bewonderen, zoals een brief ondertekend door Michiel de Ruyter en een prent van Wim Hofman.

Archivaris Ron van Maanen geeft uitleg. Foto: Kees de Grave.

De foto-expositie over de Eerste Wereldoorlog op de eerste verdieping trok ondanks dat zij al enkele maanden te zien was opnieuw veel bezoekers.

Naast een digitale presentatie van oude schoolplaten verzorgde Dirk een presentatie van foto’s van het Vlissingse verleden waarvoor veel belangstelling was.

Presentatie van foto’s. Foto: Kees de Grave.

Bovendien werd het Open Cultuur Data-project ‘bouwtekeningen van de Machinefabriek en Ketelmakerij Kon.Mij. De Schelde 1876-1938’ gelanceerd. Hierbij kunnen nu wereldwijd de gedigitaliseerde tekeningen van machines en ketels van schepen en bedrijven worden bekeken.

Voor elke bezoeker was ook een foto beschikbaar met daarop een machinetekening uit 1899.