Geboren: een vierling, 400 jaar geleden

Het is zondag 16 oktober 2016 precies 403 jaar geleden dat een vierling werd gedoopt in Kapelle-Biezelinge. De geboorte van een vierling is zeldzaam, toen nog meer dan nu.

Die woensdag in 1613 werden de vier kinderen van Cornelis Pieterssen en Chatelyncken Heyndricksen gedoopt in Kapelle-Biezelinge. Dat Geertruijt, Pieter, Heijndrick en Andries lang en gelukkig hebben geleefd, is onaannemelijk – de levenskansen voor meerlingen waren niet groot, en dat gold ook voor de moeder.

Liefde, moeder met kinderen. Prent door Crispijn de Passe, ca 1600. Collectie Rijksmuseum RP-P-1952-256

Vermoedelijk zijn de kinderen snel na hun geboorte gedoopt. Dat gebeurde in de Hervormde Gemeente Kapelle-Biezelinge. Vanaf het beginjaar 1596 was de Hervormde Gemeente Biezelinge tot 1659 gecombineerd met de HG Kapelle. De plaats van doop staat in dit geval niet aangegeven, dus dat kan zowel Biezelinge als Kapelle zijn.

De ‘vondst’ van de vierling is gedaan door Jan-Willem Besuijen, vrijwilliger bij het Zeeuws Archief. Samen met andere vrijwilligers van het Zeeuws Archief buigt hij zich over de transcriptie van retroacta uit de archieven van de gemeente Kapelle. Retroacta zijn de registers waarin de kerkelijke bevolkingsadministratie tot aan de invoering van de burgerlijke stand werd bijgehouden.

Een ingebakerde tweeling: de vroeg gestorven kinderen van Jacob de Graeff en Aeltge Boelens, Holland, ca 1617.
Collectie Rijksmuseum SK-A-981

Het gaat om doop-, trouw- en begraafregisters. De gegevens worden toegevoegd aan de personendatabase Zeeuwen Gezocht met bijna 8 miljoen persoonsgegevens.

Het Zeeuws Archief beheert met ingang van 2016 de archieven van de gemeente Kapelle.

 

Transcriptie

Doopinschrijving van een vierling in 1613 te Kapelle of Biezelinge

Bron: archief Hervormde Gemeente Kapelle, T. 345 / inv. 533
In de studiezaal in te zien in DTB 1 Kapelle-Biezelinge D 1597-1711
Transcriptie: Jan-Willem Besuijen

[Op den] 16en octobris
ghedoopt d’kinderen van Cornelis Pieterssen
geprocreërt bij Chatelyncken Heyndricksen,
dezelve kinderen werden ghenoempt d’hautste
Geertruijt, ’t IIe Pieter, ’t IIIe daer-
naer Heijndrick, ende ’t laetste Andries.

Volghen de getuygen der voorscreven
kinderen, over ’t houtste kint
Geertruijt: Jan Joossen ende
Maeyken d’Homaes, item over
Pieter: Dijgne Jans ende
Pietronella Diericxsdr,
item over Heijndrick: Neelken
weduwe van Jacob Jobssen, item
over Andries ’t jongste:
Tanneken Lievenssen ende Marij
Cocqs.