Een eigen Zeeuws e-Depot

Het Zeeuws Archief beschikt sinds eind 2015 over een e-Depot – of digitaal depot – waarin digitale archieven worden bewaard en beheerd: het Zeeuws e-Depot. Dit is nog steeds onderdeel van een landelijke voorziening van het Nationaal Archief in Den Haag. Maar we zitten op een omslagpunt.

Hoewel het niet altijd makkelijk was, hebben we lang voorop gelopen met de ontwikkelingen van het Zeeuws e-Depot. De samenwerking met het Nationaal Archief heeft in dit proces veel opgeleverd aan kennis en mogelijkheden, maar kent ook beperkingen.

zwart-witfoto met mannen voor dik computerscherm, die instructie krijgen.
Computerles aan medewerkers van De Schelde in 1992. Zeeuws Archief, Kon. Mij. De Schelde, collectie 7516, nr. 22409.

Vanaf 2024 zullen we verder gaan zonder het Nationaal Archief met ons eigen Zeeuws e-Depot. Daarom zijn we met voorbereidingen bezig om in 2022 al een nieuwe e-Depotapplicatie te implementeren. Dan hebben we nog ruim de tijd om te testen, in te richten en te migreren.

We kunnen onze e-Depotdienstverlening voortzetten en doorontwikkelen, bijvoorbeeld door ons meer te richten op de zoekfunctie aan de voorkant.

Samenwerking

We blijven overigens met het Nationaal Archief samenwerken als het gaat om kennisdeling en ondersteuning. En ook de samenwerking met de andere RHC’s blijft, bijvoorbeeld op het gebied van MDTO en metadatering of eisen van preservering. Maar we ontwikkelen wel zelf het instrument Zeeuws e-Depot.

Het Zeeuws Archief kan de Zeeuwse overheden zo digitale opslag, authenticiteit en toegankelijkheid in het Zeeuws e-Depot blijven bieden.