Decolonial Summer School en Keti Koti in Middelburg

Sinds 2010 organiseert de University College Roosevelt in Middelburg de Decolonial Summer School. Deelnemers uit de hele wereld nemen daaraan deel. Een inmiddels vast onderdeel van het programma is een bezoek aan het Zeeuws Archief om documenten uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie te bekijken en daarover in discussie te gaan.

Studenten van de Decolonial Summer School in het Zeeuws Archief, 2017. Foto: Zeeuws Archief | AWK

Archief Middelburgse Commercie Compagnie

Het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie, dat wordt bewaard in het Zeeuws Archief, is in 2011 opgenomen in het Geheugen van de Wereld-register, de werelderfgoedlijst Memory of the World van UNESCO. Dit archief is in 2013-2015 gedigitaliseerd in het kader van Metamorfoze – Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed en is in zijn geheel online te raadplegen.

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) was een onderneming die in de achttiende eeuw een grote rol speelde in de trans-atlantische slavenhandel. Het archief van de MCC is uniek omdat hierin de administratie over deze handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen vrijwel volledig en intact aanwezig is. Dat maakt het MCC-archief wereldwijd tot een zeldzame bron van gedetailleerde administratieve gegevens over de handel in Afrikaanse mensen die gedwongen werden in West-Indië slavenarbeid te verrichten.

Bladzijden uit het scheepschirurgijnsjournaal van Petrus Couperus, bijgehouden tijdens de driehoeksreis van het schip de Eenigheid, 1761-1763. Zeeuws Archief, archief Middelburgse Commercie Compagnie, toegang 20, inventarisnummer 390.

Decolonial Summer School in Zeeuws Archief

In het Zeeuws Archief gaan de studenten van de Decolonial Summer School met elkaar in discussie over de handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het archief van de MCC bevat documenten waarin precies is bijgehouden hoeveel mensen er in Afrika werden geruild voor goederen. In verschillende archiefstukken, waaronder enkele zeldzame scheepschirurgijnsjournaals, is te lezen welke klachten de Afrikanen aan boord hadden, welke medische behandeling zij kregen en hoeveel tot slaaf gemaakten tijdens de oversteek van Afrika naar West-Indië overleden. In diverse registers is bijgehouden waar, wanneer en aan wie de Afrikanen die de overtocht hadden overleefd werden verkocht op veilingen.

Het zijn interessante discussies, die niet alleen gaan over de trans-atlantische slavenhandel en de diepe sporen die dat verleden in het hedendaagse leven hebben nagelaten, maar ook over het toegankelijk maken van archieven, tentoonstellingen, publicaties en educatieve activiteiten rondom het slavernijverleden.

Studenten en docenten van de Decolonial Summer School bekijken archiefstukken uit het archief van de MCC in het depot van het Zeeuws Archief, juli 2017. Fotocollage: Zeeuws Archief | AWK

Lezingenprogramma over dekolonisatie

In het programma van de Decolonial Summer School is ook altijd een lezingenprogramma opgenomen. Dit programma is voor iedereen gratis toegankelijk en vindt plaats na de herdenking en kranslegging bij het slavernijmonument op de Balans in Middelburg.

In 2019 worden de lezingen gehouden op maandag 1 juli om 15.00 uur in de filmzaal van de Provincie Zeeland, met als thema: What does it mean to Decolonize? The Consumption of Life and the Regeneration of the Communal. Eerdere thema’s waren: What does it mean to decolonize? Others of Europe, What does it Mean to Decolonize II, On Education, Nature and Conviviality, What does it mean to decolonize? Introducing the decolonial option, en Stolen memories: Museums, Slavery and (De) Coloniality.

Kranslegging bij het slavernijmonument op de Balans, Lezingenprogramma in de filmzaal van de Provincie Zeeland en Keti Koti Tafel in het Zeeuws Archief, juli 2017. Fotocollage: Zeeuws Archief | AWK

Keti Koti Tafel

De afgelopen jaren werd na afloop van het lezingenprogramma de Keti Koti Tafel gehouden in het Zeeuws Archief. De Keti Koti Tafel is bedoeld om met elkaar in dialoog te gaan en te genieten van een traditionele maaltijd.
Het zijn bijzondere ontmoetingen en boeiende, soms ook geëmotioneerde gesprekken die tijdens de Keti Koti Tafel plaatsvinden. De gesprekken dragen bij aan wederzijds begrip, herkenning en erkenning van het gedeelde slavernijverleden, en ook aan ideevorming over hoe we gezamenlijk kunnen werken aan een samenleving waarin iedereen zich gehoord en gezien kan voelen.

In 2019 is de Keti Koti Tafel op 1 juli vanaf 18.00 uur in ZB | Planbureau en Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg.

Meer informatie

Het volledige programma rondom Keti Koti, waaronder de Keti Koti viering, de herdenking en kranslegging en andere activiteiten, is onder meer te vinden op de website van Zeeuwse Ankers.

Bekijk ook de informatie op de website van Wij Zijn De Stad.