De M.C.D.-Revue

Het eerste couplet van het revuelied ‘Ons binne mâ boertjes’ van de M.C.D. Revue. Een lied over de vooroordelen over Zeeuwen.

M.C. Doeleman zingt het liedje ‘Klein vogelein’ uit de M.C.D.-revue 1944 ‘Laat ie fijn Zijn’.

‘Want kom je uut Zealand,
Dan ê ze ’t idee
Die komt uut de kluten
Die ei nie te vee.
Die ebbe gin weater, gin licht in dér kot
Die leve van mossels, van oesters en bot.’

Volgens de Zierikzeesche Nieuwsbode van 17 april 1947 ‘had het gezelschap [met dit lied] dezen winter op het Loo en in Apeldoorn triomfen gevierd, al had men van het dialect niet veel verstaan’.

De M.C.D.-Revue was een project van Marinus Cornelis Doeleman (Zierikzee 27-10-1907, Zierikzee 3-11-1976). In de jaren ’40 van de vorige eeuw was het een begrip op Schouwen-Duiveland en daarbuiten, eerst als revuegezelschap en na de oorlog vooral als cabaretgroep.

Archiefmateriaal

In 1999 schonk de heer A.A.W. Doeleman, de zoon van M.C. Doeleman een complete verzameling manuscripten, foto’s en krantenknipsels van en over de MCD-Revue over de jaren 1930-1965 aan het gemeentearchief. Sindsdien hebben we ook van andere betrokkenen, zoals van de families Canters en Unger, materiaal ontvangen. Een aantal fotoboeken met prachtige foto’s zijn nu gedigitaliseerd en door onze vrijwilliger Joop van Loo beschreven. Ze geven een prachtig beeld van de revue, een beeld van vervlogen tijden:

Revuenummer ‘Op de Perzische markt’, uit de M.C.D.-revue ‘Was ’t maar waar’. 1951.

Revue

Even iets over het fenomeen ‘revue’. Een revue is een vorm van amusementstheater die bestaat uit groots opgezette dans-, zang- en variéténummers en lichtvoetige komische sketches rondom een algemeen thema. Het genre ontstond aan het einde van de negentiende eeuw in Frankrijk. In zo’n revue werden recente gebeurtenissen uit het politieke en maatschappelijke leven met satirische liedjes en sketches opnieuw onder de aandacht gebracht. (Het woord revue is Frans voor: opnieuw bekeken.)
De basis voor de Nederlandse revuetraditie werd gelegd door de Noord-Hollandse humorist en theaterproducent Henri ter Hall, die in de periode tussen 1898 en 1928 tientallen revues op de planken bracht.

M.C.D. Revue

Zeven revues en een even groot aantal cabarets kregen op Schouwen-Duiveland en ver daarbuiten grote bekendheid. De eerste revue ‘Zierick en Oranje’ werd in 1938 opgevoerd ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix. In 1945 werd het feest van de bevrijding gevierd met de revue ‘Opgeruimd staat netjes’ waarin werd ‘afgerekend’ met de oorlogsperiode. Het was geen klein gezelschap:

Alle medewerkers bij ‘de Finale’, M.C.D.-revue ‘Opgeruimd staat netjes, 1945.

Over deze voorstelling schreef de Zierikzeesche Nieuwbode (17-04-1947): ‘Zij heeft gegeven wat zij beloofde, een avond van amusement, waarop de dagelijksche beslommeringen en zorgen voor een paar uur werden vergeten. Maar aan den anderen kant werd men zeer directelijk bepaald bij het hedendaagsche gebeuren in stad en eiland, in ons land en overal ter wereld. Met grage hand werd in het volle leven gegrepen en wat men vond, dat was wel interessant, om in revuestijl te worden bewerkt en met een liedje en een praatje tot het publiek te worden gebracht.

Programma van ‘ontspanningsavond’ tevens radiouitzending van de gezamenlijke radio omroepen ter gelegenheid van het dichten van de dijken in 1953.

De M.C.D. Revue trad ook buiten Schouwen-Duiveland op. In augustus 1946 verzorgde het M.C.D.-gezelschap een optreden in paleis Het Loo onder de titel ‘Het is feest’. In 1953, na de ramp en het dichten van de dijken, werd een ‘ontspanningsavond’ georganiseerd onder het motto ‘De spanning is gebroken’. De avond werd door de gezamenlijke radio omroepen uitgezonden en de M.C.D. Revue werkte er aan mee.

Het archief van de M.C.D. Revues bevat een schat aan teksten, liedjes en programma’s. Samen met de meer dan 90 foto’s geven die een prachtig beeld van de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw en hoe daar met humor naar gekeken werd. In de hal en de studiezalen van het gemeentearchief hebben we een selectie van foto’s opgehangen.

Met de zomer voor de boeg sluit ik graag af met het laatste couplet van ‘Ons binne mâ boertjes’:

‘Want kom je uut Olland,
Bie ons ier nea ’t strand
Dan bê je ier welkom
In ’t Zeeuws boerenland.
Dan doe iederêên, wat ie ênigszins kan
Mâ wor toch oak greag een tikje beter d’er van.’

Beeldbank: ‘M.C.D.’. Inventaris 0377, MCD-REVUES TE ZIERIKZEE 1939-1965(1994).

Toegang 5377 MCD-Revues te Zierikzee , 1939-1965 (1994)