Dag van het Rode Kruis

De internationale koepelorganisatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Speciaal voor woensdag 8 mei 2019 – internationale dag van het Rode Kruis en de Rode Halvemaan – legde het Zeeuws Archief enkele verbanden met zijn archieven en collecties.

Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen is gegoten: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid (ook wel universaliteit genoemd). Deze beginselen vormen de grondslag voor alles wat het Rode Kruis doet en worden weerspiegeld in alle acties van de vrijwilligers van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is met bijna 100 miljoen leden, vrijwilligers en supporters en 189 nationale organisaties de grootste humanitaire organisatie in de wereld.

De Rode Halvemaan is een wereldwijde hulporganisatie die mensen helpt die in rampsituaties verkeren.

Het Zeeuws Archief beheert de archieven van het Nederlandse Rode Kruis Zeeland, van 1906 tot en met 1975, en van een aantal Zeeuwse afdelingen. Maar ook in andere archieven zijn documenten over het werk van het Rode Kruis in Zeeland bewaard gebleven.

Rode Kruis in het Zeeuws Archief

Bekijk en raadpleeg inventarissen van archieven en collecties van en met archiefstukken over het Rode Kruis in het Zeeuws Archief

www.zeeuwsarchief.nl

Talloze vrijwilligers, ook in Zeeland, hebben zich ingezet voor het Rode Kruis. Daarvan getuigen de foto’s aanwezig in de archieven en collecties van het Zeeuws Archief, zoals van de geslaagden voor een verbandcursus in 1920 in Zierikzee.

Geslaagden voor de verbandcursus, georganiseerd t.g.v. het 10-jarig bestaan van de afdeling Zierikzee van het Rode Kruis genaamd: “Charlotte de Bourbon”. Staande v.l.n.r.: Johan Gerardus Lucas de Bie, Anna Wilhelmina Kloet, Marina Krina van Oeveren, Cornelis Olivier Johan Hendrikse, Maria Adriana Gudde, Maria van IJsseldijk, Adriaantje Paasse, NN; zittend: Adriaantje Janna van IJsseldijk, Jacoba Geertje de Witte, Elizabeth Levina Potappel, Willem ten Haaf, Prientje Neeltje Potappel. Zeeuws Archief, Gemeentearchief Schouwen-Duiveland 5870 X-3569

Zeeuwse Rode Kruis in beeld

Bekijk foto's van vrijwilligers van Zeeuwse Rode Kruisverenigingen in de beeldbank van het Zeeuws Archief

www.zeeuwsarchief.nl

De internationale koepelorganisatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen viert dit jaar haar 100-jarig bestaan.