Biografie 'Johan van Veen, meester van de zee'

Vandaag wordt het boek ‘Johan van Veen, meester van de Zee – grondlegger van het Deltaplan’ gepresenteerd. Johan van Veen wordt gezien als de grondlegger van de Deltawerken. Het boek is geschreven door Willem van der Ham. Hij heeft voor deze herdruk gebruik gemaakt van bronnen uit het Zeeuws Archief.

Johan van Veen

Waterstaatkundige Johan van Veen (1893-1959) hield zich onder andere bezig met onderzoek naar waterstromingen en zandtransport langs de kust. Hij zag in dat de dijken langs de Zeeuwse en Hollandse zeegaten te laag waren en probeerde hier aandacht voor te vragen. In 1953 gebeurde wat van Veen al voorzag; met de Watersnoodramp kwamen zijn voorspellingen uit. De Deltawerken konden vrij snel uitgevoerd worden omdat hij hier veel voorwerk voor gedaan had.

Biografie

Het boek is een biografie. Het gaat niet alleen over het werk van Johan van Veen, maar ook over zijn inzichten, denkwijze, voorspellingen én over zijn privé leven. Auteur Willem van der Ham, wetenschappelijk onderzoeker en schrijver, werd gefascineerd door Johan van Veen tijdens onderzoek voor publicaties over Rijkswaterstaat. “Door dit boek heb ik hem leren kennen. Je probeert als het ware in zijn huid te kruipen. Hij deed baanbrekend onderzoek, was geniaal, maar had een moeilijk karakter”.  Willem van der Ham heeft – naast schriftelijke bronnen – veel mensen gesproken zoals familie en mensen die met of voor hem werkten.

"Hij was méér dan de grondlegger van de Deltawerken. Hij was met klimaatverandering en zeespiegelrijzing bezig. Onderwerpen die vandaag de dag heel actueel zijn".

— Willem van der Ham, auteur

Archief Deltadienst

Willem van der Ham maakte onder andere gebruik van het archief van de Deltadienst, het orgaan dat de afsluitwerken moest realiseren. Het is een indrukwekkend archief bestaande uit documenten, bestekken, tekeningen en kaarten. De kennis die tijdens de uitvoering is opgedaan, is wereldwijd ingezet. En het toont de maatschappelijke ontwikkeling in die jaren, mede daardoor verliep de uitvoering van het Deltaplan niet zonder slag of stoot.

Archief Deltadienst

Het archief van de Deltadienst, het orgaan dat belast was met de realisatie van de Deltawerken

/onderzoek-het-zelf/archief/

Boek

Johan van Veen, meester van de zee. Grondlegger van het Deltaplan

Auteur: Willem van der Ham

Boom Uitgevers Amsterdam

350 pagina’s, 29,90 euro

ISBN nummer: 9789024433919