Bijzondere huwelijkswens

Dit bijzondere kastje uit 1801 met huwelijkswens is een bijzonder aandenken. Afgelopen jaar schonk mevrouw Annelies Baerts uit Rotterdam het aan de gemeente Middelburg, die dit kastje overdroeg aan het Zeeuws Archief ten behoeve van de stadhuiscollectie van Middelburg.

Papierkunstkastje. Gemeente Middelburg, Stadhuiscollectie Middelburg, nr 1244.

Het betreft een gedenkteken in een kijkkastje achter glas, ter herinnering aan de viering van het zilveren huwelijk van het echtpaar Frederick Cats en Jacomina Dederica Baert, in 1801. Deze bijzondere huwelijkswens met gedicht was een geschenk van twee klerken van de Middelburgse rechtbank, Johan Adriaan van den Berghe en Laurens Louijssen Boom. Rechtsonder op de zuil staat de signatuur van de Middelburse knipselkunstenaar Johannes Hubertus Reijgers (1767-1849). Gelijksoortige kastjes gemaakt door deze Middelburgse kunstenaar bevinden zich in de collecties van het Zeeuws Museum en de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag. Bij het overlijden van Reijgers in 1849 beschreef de Middelburgse Courant deze objecten als ‘kunstig snij- en boetseerwerk in papier, als basisreliëf opgewekt’.

 

Het gedicht luidt:

Ontfangd uit waare Dankbaarheid

Dit stuk dat Uw wordt toegeweid

Van Uw twee Clerquen op deez’ dag

Wijl ’t heden U gebeuren mag

Uw Zilveren Huwelijkstrouw te vieren

Men ziet Uw Kroost Uw Kruinen Cieren

Wij paaren met hun Waarde Twee

Ons wenschen met hun Ziele bée

 

Het kastje is door het Zeeuws Archief gerestaureerd en hangt inmiddels in het oude stadhuis van Middelburg.

Papierkunst Stadhuiscollectie Middelburg

Een bijzonder kastje ter herinnering aan de viering van het zilveren huwelijk in 1801 van het echtpaar Frederick Cats Nz. en Jacomina Dederica Baert.

www.zeeuwsarchief.nl