Archivaris Toon Franken was op 9-3-2018 Zeeuw van de dag

Collega Toon Franken was 9 maart 2018 Zeeuw Van De Dag bij Omroep Zeeland Radio. Hij werd gevolgd bij zijn werk in het Zeeuws Archief en in het bijzonder in de cursus ‘Mijn erfgoed – archieven’ die hij vrijdag verzorgde.

Cursus ‘Mijn erfgoed-Archieven’, 9-3-2018.

Toon Franken gaf 9 maart de cursus ‘Mijn erfgoed – archieven’, een activiteit die was georganiseerd door het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit. Toon’s programma zag er als volgt uit:

06:45 uur: Remco van Schellen belde Toon voor een kennismaking en een preview
08:35 uur: vanuit het Zeeuws Archief werd een radioverslag gemaakt
14:00-16:00 uur: cursus ‘Mijn erfgoed – archieven’
18:45 uur: Jan Vogel belde Toon om de dag door te nemen.

De deelnemers aan de cursus luisterden geboeid naar de verhalen rondom de bijzondere archiefstukken die ze kregen te zien: een brief van Michiel de Ruyter uit 1666, een zeer gedetailleerde zeekaart van de kust van Walcheren met alle zandbanken, de geboorteakte van Annie M.G. Schmidt, oude charters met prachtige zegels, processtukken met tekeningen van een gruwelijke moordzaak uit 1838, kaarten afkomstig uit Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, stukken van en over de goochelaar Mystic Marco en een bijzondere ingekleurde kaart van de kolonie Berbice met de namen van plantage-eigenaren.

Ook vertelde Toon aan de hand van medailles over de poolheld Sjef van Dongen en een Middelburgse meesterbrandkastenmaker. De cursisten kregen uitleg over registers uit het archief van de Godshuizen met informatie over bezittingen en over wezen die het brachten tot kunstenaars dankzij een inzamelingsactie zodat ze aan de Middelburgse Teeckenacademie konden studeren en er werd een voorbeeld getoond van inktvraat.

Tot slot werd het verhaal verteld bij drie topstukken uit het Zeeuws Archief: het oudste stuk, de stichtingsakte van de kapel van Hoogelande uit 1189, een schitterend dagboek van de Middelburgse wijnkoper Hendrik Brouwer en een perkamenten akte met vier zegels waarbij de Staten van Zeeland en de steden Middelburg, Veere en Vlissingen eendrachtelijk samenwerken om de oorlog tegen Spanje te voeren. Deze topstukken zijn tot en met 2 juni 2018 te zien in de expositieruimte van het Zeeuws Archief.

De deelnemers kregen ook uitgebreide informatie over acquisitie, bewaarcondities (zowel analoog als digitaal) en zoeken naar en vinden van gegevens in de archieven.

Luister naar het radio-interview met Toon Franken op Omroep Zeeland

https://soundcloud.com/omroepzeeland/een-lesje-archiefkunde