Archief Ziekenhuis Vereniging Bethesda 1913-1989 beschikbaar voor onderzoek

Het archief van Ziekenhuis Vereniging Bethesda uit Vlissingen uit de periode 1913-1989 is beschreven en beschikbaar voor historisch onderzoek.

Tot de taken van een archiefdienst als de onze behoren het beheren, beschrijven en beschikbaar stellen van archiefstukken van de overheid. Een overheidsarchief werpt in feite een éénzijdige blik op de samenleving, namelijk vanuit de uitvoering van haar taken. Om deze tekortkoming op te vangen, beheren archiefdiensten vaak ook de archieven van semi-overheidsinstellingen, particuliere instanties en privé-personen.

Zo beheert het gemeentearchief Vlissingen [Zeeuws Archief] naast het archief van De Schelde bijvoorbeeld ook het archief van het Bethesda-ziekenhuis. Ook voor deze niet-overheidsarchieven geldt dat zij wel nut moeten hebben. Ze worden niet bewaard voor het bewaren. Een archief is tenslotte geen papieropslagplaats.

Het Bethesda-archief is inmiddels geschoond (ontdaan van dubbel-exemplaren), ontniet (ontdaan van nietjes) en de inhoud is globaal beschreven. We weten nu in ieder geval wat er bewaard is gebleven en geïnteresseerden kunnen nu historisch onderzoek verrichten.

Naast notulen van vergaderingen zijn er ook foto’s aangetroffen. Twee van deze foto’s willen wij het publiek niet onthouden.

Een operatiekamer uit vervlogen tijden. Een van de twee emmers onder de tafel staand werd gebruikt voor de berging van vuil verband. Zeeuws Archief, Beeldbank Vlissingen nr 57406.
Ziekenauto van ziekenhuis Bethesda op het terrein aan de Sottegemstraat in Vlissingen. Links op de achtergrond de Bonedijkeschool. De ziekenauto is een Cadillac uit 1926 of 1927 van waarschijnlijk het type ‘Custom Imperial Limousine’ met een wielbasis van 150 inch en een Fisher VV voorruitplaatsing. Zeeuws Archief, Beeldbank Vlissingen nr 18289.

Archief Ziekenhuis Bethesda

Raadpleeg de archiefinventaris van Ziekenhuis Vereniging Bethesda uit de periode 1913-1989. De archiefstukken zijn in te zien in de studiezaal van het Zeeuws Archief in Middelburg.

hdl.handle.net