Bevolkingsregisters Kapelle & Wemeldinge in zeeuwengezocht.nl

In augustus 2016 zijn de bevolkingsregisters van de gemeenten Kapelle en Wemeldinge 1820-1920 toegevoegd aan de personendatabase Zeeuwen Gezocht. Hiermee is het aantal persoonsvermeldingen in Zeeuwen Gezocht de 8 miljoen gepasseerd.

Het gaat in totaal om 24 registers waarin deze twee gemeenten van alle inwoners gegevens vastlegden, zoals geboortedatum en -plaats, beroep, religie (kerkgenootschap) en data van binnenkomst en vertrek.

Gezinssamenstelling

In de bevolkingsregisters vond een registratie per adres plaats. Daarom geven deze registers een goed beeld van de gezinssamenstelling en de inwonende personen. In de bevolkingsregisters werden namelijk niet alleen ouders en kinderen opgenomen, maar ook inwonende familieleden en personeel.
Elf van de 24 registers waren eerder digitaal beschikbaar via de website Beeldbankdebevelanden.nl.

Burgemeester Jan de Klerk van Wemeldinge maakte een fraai titelblad voor het bevolkingsregister 1860-1869 (Archief gemeente Wemeldinge 1583-1969, toegang 4003, inv.nr 1068).
Burgemeester Jan de Klerk van Wemeldinge maakte een fraai titelblad voor het bevolkingsregister 1860-1869 (Archief gemeente Wemeldinge 1583-1969, toegang 4003, inv.nr 1068).

Archieven gemeente Kapelle

Vanaf 1 januari jl. beheert het Zeeuws Archief de oude archieven van de gemeente Kapelle. Deze gemeente is in 1970 ontstaan uit de toenmalige gemeenten Kapelle en Wemeldinge. Ook het grondgebied van de voormalige gemeente Schore, die per 1 januari 1941 werd opgeheven, behoort grotendeels tot deze gemeente. De toegangen van de oude archieven van de gemeente Kapelle, zowel van lokale overheidsinstellingen als van particulieren, zijn te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief en de website Archieven.nl. De bevolkingsregisters van de gemeenten Kapelle en Wemeldinge behoren tot de archieven van deze (voormalige) gemeenten (Kapelle: toegang 4000. Wemeldinge: toegang 4003).

Zoeken

In de blogpost over de bevolkingsregisters van Kapelle en Wemeldinge op het weblog Zeeuwen Gezocht is een toelichting opgenomen hoe u in Zeeuwen Gezocht kunt zoeken naar bewoners in de gemeenten Kapelle en Wemeldinge 1820-1910.

Mijlpaal : 8 miljoen persoonsvermeldingen

Door het toevoegen van nieuwe bronnen is het aantal persoonsvermeldingen in Zeeuwen Gezocht de 8 miljoen gepasseerd.