Archivaris Peter Sijnke neemt afscheid

Na 42 dienstjaren treedt archivaris Peter Sijnke uit dienst van het Zeeuws Archief. Donderdag 13 oktober 2016 neemt hij afscheid met een symposium over archieven & geschiedenis, – die van Middelburg in het bijzonder.

Peter Sijnke. Foto: Hans Dekker, 2014

Drs. Peter Sijnke heeft 44 jaar bij archiefdiensten gewerkt.
Van Groningen naar Middelburg

Peter Sijnke begon zijn loopbaan in het Groninger archief als stagiair. In 1974 vervolgde hij zijn loopbaan bij de gemeente Middelburg, eerst als archiefambtenaar en na enkele jaren als stadsarchivaris.

Na de komst van het Zeeuws Archief in 2000, waarbij het Rijksarchief in Zeeland en de gemeentearchieven van Middelburg en Veere samengingen, werd hij plaatsvervangend directeur en hoofd van de afdeling Communicatie en Behoud.

Vanaf 2007 bekleedde hij de posities van account manager Middelburg en conservator stedelijke collecties van Middelburg. Ook was hij projectleider van het project ‘Het Vergeten Bombardement’ over de beschieting van Middelburg op 17 mei 1940 en de verwoestende gevolgen.

Symposium

Ter gelegenheid van zijn afscheid heeft het Zeeuws Archief een symposium georganiseerd over stedelijke geschiedschrijving en de rol van de archivaris. Sprekers zijn behalve drs. P. Sijnke, prof. dr. C.J. Zandvliet, Universiteit van Amsterdam & Amsterdam Museum, dr. T. van Gent, University College Roosevelt, dr. R. Opsommer, Rijksuniversiteit Gent & Stadsarchief Ieper, K. van de Ketterij BA, Zeeuwse Documentaire Stichting.
(Voor het symposium zijn geen plaatsen meer beschikbaar.)