Archieven Staten van Zeeland op nieuwe manier doorzoekbaar

De archieven van de Staten van Zeeland zijn op een nieuwe manier doorzoekbaar gemaakt. Dat is mogelijk door gebruik van optische tekstherkenning. Hierdoor zijn de gedrukte notulen van de Staten van Zeeland (1574-2007) op woordniveau te doorzoeken.

De optische tekstherkenning, ook bekend als Optical Character Recognition (OCR), herkent de karakters (letters) uit het archiefstuk en kan die omzetten in een voor computers leesbare tekst. De techniek geeft je de mogelijkheid om de grote hoeveelheid aan archiefstukken eenvoudig en snel te doorzoeken.

schermafbeelding van een archiefstuk, waarbij de tekst middels optische tekstherkenning leesbaar en doorzoekbaar is gemaakt.
Een voorbeeld van een stuk van de Staten van Zeeland, waarbij gebruik gemaakt is van optische tekstherkenning.

Gedrukte notulen

Het provinciaal bestuur van Zeeland (de Staten) liet al vanaf eind zestiende eeuw de notulen van haar vergaderingen drukken. Dat deed men om de leden van de Staten en hun afgevaardigden te informeren over de besluiten die zij namen. Deze gedrukte notulen zijn opgenomen in het archief van de Staten van Zeeland ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden en in de Franse tijd (1574-1807) en in het archief van Provinciale Staten van Zeeland vanaf 1814.

Andere bestanden die door middel van de optische tekstherkenning doorzoekbaar zijn gemaakt, zijn de gedrukte gemeenteverslagen en jaaroverzichten van Vlissingen over de periode 1865-1980. Ook die zijn via de website van het Zeeuws Archief raadpleegbaar.

Hoe zoek ik?

Als je zoekt op de website via ‘Onderzoek het zelf’ > ‘Archieven en collecties’ dan krijg je naast treffers in de beschrijvingen van archiefstukken in de toegangen ook vermelding van treffers in gedrukte archiefstukken. In elke toegang worden de zoekresultaten per archiefbeschrijving (archiefstukken) en per gevonden bestand (scan van archiefstuk) getoond.

In het eerste geval is het zoekwoord (of zijn de zoekwoorden) opgenomen in een beschrijving in de toegang, in het tweede geval in de tekst van een of meerdere scans van de archiefstukken. Die tekst kan met de optische tekstherkenning aan de scans zijn toegevoegd.

Voorbeeld: Kolonie Berbice

Een mooi voorbeeld van optische tekstherkenning is de naam van de kolonie Berbice. Bij de zoekresultaten wordt ook toegang 2 vermeld en als je deze toegang kiest, dan zie je dat dit woord in één archiefbeschrijving voorkomt, maar dat het woord 188 keer voorkomt in diverse archiefstukken.

www.zeeuwsarchief.nl