Archiefvorming coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ieders leven, niet alleen in Zeeland maar in onze hele samenleving. Om de geschiedenis over deze ingrijpende periode goed vast te leggen, rijst de vraag welke informatie over dit onderwerp bewaard moet worden en wie dat op welke wijze gaat doen.

Het Zeeuws Archief bewaart niet alleen eeuwenoude archiefstukken, maar ook informatie van nu, die we in de toekomst nodig hebben om geschiedenis te kunnen schrijven. Het Zeeuws Archief heeft contact opgenomen met andere archiefdiensten en overheden in Zeeland om tot afstemming te komen en om er gezamenlijk voor te zorgen dat de (digitale) neerslag van deze crisis zo goed als mogelijk wordt gedocumenteerd. Als beheerder van het Zeeuwse e-depot zal het Zeeuws Archief de verantwoordelijkheid nemen om alle informatie die digitaal is en die voor langdurige bewaring in aanmerking komt, op te nemen.

Het bewaren van informatie is belangrijk om (later) verantwoording te kunnen afleggen over het gevoerde beleid, om eventueel bij latere crises opnieuw te gebruiken en ook in geschiedkundig opzicht is het van grote waarde. Bij informatie moeten we overigens niet alleen denken aan documenten, maar ook aan bijvoorbeeld foto’s, websites en vlogs.

Het Zeeuws Archief is momenteel bezig met het opstellen en uitwerken van een plan van aanpak.