Wonen in een monumentenpand in Middelburg

De cursus ‘Historische woonhuizen’, start februari 2019, is afgelast. [31-1-2019]

Historische woonhuizen – bouw- en bewoningsgeschiedenis, wet- en regelgeving, monumentenzorg en onderzoek. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Volksuniversiteit en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, met medewerking van de gemeente Middelburg en de Walcherse Archeologische Dienst.

Woon je in een monumentenpand? Of ben je geïnteresseerd in de (bouw)geschiedenis van monumenten in het algemeen? Wil je weten wie er vroeger in uw huis heeft gewoond? Doe dan mee met de cursus ‘Wonen in een monumentenpand in Middelburg’!

Na een inleiding over de geschiedenis van Middelburg als monumentenstad volgt een aantal praktijkgerichte bijeenkomsten. Je krijgt te zien welke archeologische bewoningssporen je kunt aantreffen in en om een pand. Tijdens de cursus wordt onthuld welke geheimen over de bouwgeschiedenis van een huis opgesloten kunnen liggen in het pand zelf.

Ook krijg je antwoord op allerlei technische vragen rond onderhoud, restauratie en advies. Verder wordt lokale, landelijke en Europese wet- en regelgeving op het gebied van monumentenzorg uit de doeken gedaan. Met behulp van archiefstukken leer je hoe je de geschiedenis van Middelburgse monumenten en de historie van hun bewoners kunt ontrafelen.

Aan de hand van een concreet voorbeeld krijg je een voorzet voor een succesvolle speurtocht naar de historie van gebouwen en hun bewoners. Ook kun je een kijkje nemen in het historische pand zelf. Tijdens de afsluitende monumentenwandeling door Middelburg wordt de bouwhistorische uitleg over tal van historische panden gegeven.

  • Docenten: dhr. P.W. Sijnke, dhr. B. Meijlink, mevr. A. Hannewijk, dhr. W. Jakobsen, mevr. A. van Waarden-Koets, dhr. K. Meertens
  • Duur: 7 ochtenden van 10.00-12.00 uur
  • Aanvang: vrijdag 22 februari 2019, 10.00 uur in het Zeeuws Archief
  • Data: 22 februari, 1, 15, 22, 29 maart en 5, 12 april 2019
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg | Dam 36 | binnenstad Middelburg
  • Cursusgeld: € 130,- ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 115,-

Aanmelden (website ZVU)