AFGELAST. Wonen in een monumentenpand in Middelburg

Historische woonhuizen – bouw- en bewoningsgeschiedenis, wet- en regelgeving, monumentenzorg en onderzoek. Een cursus van het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Volksuniversiteit en Erfgoed Zeeland, met medewerking van de gemeente Middelburg en de Walcherse Archeologische Dienst. LET OP: DE CURSUSSEN ZIJN MET INGANG VAN 13 MAART UITGESTELD VANWEGE CORONA.

Woon je in een monumentenpand? Ben je geïnteresseerd in de (bouw)geschiedenis van monumenten in het algemeen? En wil je weten wie er vroeger in je huis hebben gewoond? Doe dan mee met de cursus Wonen in een monumentenpand in Middelburg.

Interieur van een landarbeidershuisje aan de Welleweg te Dreischor. Achter de betimmerde wand bevinden zich bedsteden met in het midden een ‘spinne’ of kast. Onder de kast en de bedsteden zat meestal de kelder. Het huisje is in 2018 afgebroken en er is een nieuwe woning voor in de plaats gekomen. Foto: J. Steenhof de Jong. Zeeuws Archief, Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, nr X-4872.

Na een inleiding over de geschiedenis van Middelburg als monumentenstad volgt een aantal bijeenkomsten die sterk op de praktijk gericht zijn. Je krijgt te zien welke archeologische bewoningssporen je kunt aantreffen in en om een pand. Ook wordt onthuld welke geheimen over de bouwgeschiedenis opgesloten kunnen liggen in het huis zelf.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiezuiniger maken van monumentenpanden, inclusief wet- en regelgeving worden uit de doeken gedaan. Verder krijg je antwoord op alle mogelijke technische vragen over onderhoud, restauratie en advies. Met behulp van archiefstukken wordt je de weg gewezen hoe je de geschiedenis van Middelburgse monumenten en de historie van hun bewoners kunt ontrafelen.

Aan de hand van een concreet voorbeeld krijg je een voorzet voor een succesvolle speurtocht naar de historie van gebouwen en hun bewoners. Bovendien kun je een kijkje nemen in het historische pand zelf.  Tijdens de afsluitende monumentenwandeling door Middelburg wordt bouwhistorische uitleg gegeven over tal van historische panden.

  • Docenten: dhr. P.W. Sijnke, dhr. B. Meijlink, mevr. A. Hannewijk, dhr. W. Jakobsen, mevr. A. van Waarden-Koets, dhr. K. Meertens
  • Duur: 7 ochtenden van 10.00-12.00 uur
  • Aanvang: vrijdag 6 maart 2020, 10.00 uur in het Zeeuws Archief
  • Data: 6, 13, 20, 27 maart, 3, 10, 17 april 2020
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg | Dam 36 | binnenstad Middelburg
  • Cursusgeld: € 130,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 115,–
  • Aanmelden via Zeeuwse Volksuniversiteit, menu-optie Archief, cursus Wonen in een monumentenpand