Wie schrijft die blijft! Zij drukten hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis

“De arbeid van de schrijver is de verpozing van de lezer. De ene ledigt het lichaam, de ander verrijkt de geest”.
Petrus, abt van de abdij Santo Domingo in Silos (Spanje)

De oude monnik zit met gebogen rug op een harde bank in het kille, vochtige scriptorium te schrijven. Zijn borstkas en buik worden samengedrukt, waaroor zijn nieren niet meer functioneren. Met zijn ogen tot spleetjes geknepen om de tekst goed te kunnen lezen, tuurt hij in het boek op de lessenaar. Dan buigt hij zich weer over zijn schrijftafel en tekent heel zorgvuldig de letters op het perkament dat voor hem ligt, zijn vingers stijf van de reuma en blauw van de kou. Over twee jaar zal zijn werk klaar zijn. Dan begint hij weer aan het volgende boek. Ora et labora.

Van 4 februari tot en met 4 juni 2005 is in het Zeeuws Archief de tentoonstelling ‘Wie schrijft die blijft! Zij drukten hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis’ te zien.

Zeeuwen vertellen hun eigen geschiedenis

De geschiedenis wordt nu eens niet verteld door officiële geschied-schrijvers of door overheden. Nee, in deze bijzondere tentoonstelling komen mensen uit negen groepen uit de Zeeuwse samenleving aan het woord, in beeld en geschrift. Een edelman, een monnik, een wijnkoopman, een regent, een onderwijzer, een ambtenaar, een visser, een schilder en een boer gunnen de bezoeker een kijkje in hun leven. Ze kunnen dat doen omdat zij zelf hebben geschreven en gezegeld of omdat er over hen geschreven is of namens hen is gezegeld. Door geschreven bronnen na te laten drukten zij hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis.

Schrijven én zegelen gingen hand in hand

De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met de Werkgroep Metaal-vondsten Zeeland. Deze lustrumtentoonstelling –in 2005 bestaat het Zeeuws Archief 5 jaar– heeft als thema ‘schrijven en zegelen’.

Vroeger werden belangrijke documenten niet ondertekend met een handtekening, maar werden ze bezegeld om ze rechtsgeldig te maken. Die zegels werden gemaakt door een zegelstempel of een zegelring, waarop bijvoorbeeld een familiewapen of initialen stonden, af te drukken in was of lak.

In Zeeland zijn veel (fragmenten van) zegelringen en –stempels gevonden. De Werkgroep Metaalvondsten Zeeland heeft ze geïnventariseerd en in 2003 beschreven in het boek Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem.

In het Zeeuws Archief worden veel handgeschreven, bezegelde documenten bewaard: van prachtige 12de-eeuwse perkamenten oorkonden tot 20ste-eeuwse notariële akten. Verder hebben vele overheden, instellingen, organisaties en personen hun schriftelijke sporen in het archief nagelaten. Al deze documenten gunnen ons boeiende inkijkjes in organisaties èn in het persoonlijke leven van mensen.
Hun geschiedenissen worden bewaard in het Zeeuws Archief.

De tentoonstelling ‘Wie schrijft die blijft! Zij drukten hun stempel op de Zeeuwse geschiedenis’ biedt u een unieke gelegenheid om documenten in combinatie met zegelstempels en –ringen uit het Zeeuwse (bodem)archief te bekijken.