Wat staat daar?

Paleografie voor beginners. Een cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Wie onderzoek doet naar zijn familie (stamboomonderzoek/ genealogie) of onderzoek doet naar zijn huis of woonomgeving, komt vroeg of laat in aanraking met oude archiefbronnen. Het lezen en begrijpen van oude documenten kan ingewikkeld zijn. Maar het is te leren! Tijdens de cursus ‘Paleografie voor beginners’ gaat een nieuwe wereld voor je open.

Aan de hand van archiefstukken maakt oud-schriftspecialist Ivo van Loo je vertrouwd met verschillende soorten oude handschriften. Naast paleografische aspecten besteedt hij aandacht aan de inhoud en de vorm van de stukken en hun belang voor historisch onderzoek. Het cursusmateriaal en huiswerk wordt digitaal aangeboden via de online paleografie oefentool ‘Wat staat daer?’.

  • Docent: dhr. I.J. van Loo
  • Duur: 5 maandagmiddagen van 14.00-16.00 uur
  • Aanvang: maandag 1 november 2021
  • Data: 1, 8, 15, 22 en 29 november 2021
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
  • Cursusgeld: € 90,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief & donateurs ZVU € 80,–
  • Aanmelden via deze webpagina van de Zeeuwse Volksuniversiteit

Website : Paleografie oefentool Wat staat daer?