Vlissingen op de kaart – Wegwijs in de kaartenverzameling

Een korte cursus met 1 middag theorie en 1 middag een historische wandeling waarin we laten zien wat er van de theorie op de kaart nog is terug te zien in de stad.

De kaart van Vlissingen is vaak gewijzigd. Ooit was Vlissingen een dorp, te situeren tussen het huidige stadhuisplein en de watertoren. Vanaf de dertiende eeuw is het een stadje dat geklemd ligt tussen de huidige Boulevard De Ruyter en de Walstraat.

Na 1575 vond de oostelijke uitlegging plaats, met de aanleg van de Dokhaven. De Fransen maakten van Vlissingen een echte vestingstad (1807-1814). Na de opheffing van de vestingwerken in 1867 kon de stad in noordwestelijke richting groeien. In het oosten en het noorden lagen het kanaal en de binnen- en buitenhavens.

Plattegrond van de stad Vlissingen met de spoorweg-haven-en dokwerken, 1893. Zeeuws Archief, toegang 7414, HTA Vlissingen, cat.nr 120.
Plattegrond van de stad Vlissingen met de spoorweg-, haven- en dokwerken, 1893. Zeeuws Archief, toegang 7414, HTA Vlissingen, cat.nr 120.

Archivaris Ad Tramper neemt je mee door de ontstaansgeschiedenis van de stad. In de depots van het Zeeuws Archief zoomen Ad Tramper en archivaris Ron van Maanen aan de hand van originele kaarten en plattegronden in op de geschiedenis van de Dokhaven, de Admiraliteit, de Koninklijke Marine en De Schelde.

Het tweede deel van de cursus vindt een week later plaats in Vlissingen en bestaat uit een historische wandeling rondom de Dokhaven en een deel van het Scheldekwartier. Ron van Maanen en Ad Tramper gaan hier dieper in op de historie van Vlissingen en de relatie met scheepsbouw. Je krijgt te zien wat nog resteert van het verleden en ze vertellen wat er is verdwenen.

Informatie
Docent : dhr. A.C. Tramper en dhr. R.H.C. van Maanen
Duur : 2 middagen van 14.00-16.00 uur
Aanvang : dinsdag 7 maart 2023, 14.00 uur Zeeuws Archief
Data : 7 en 14 maart 2023
Cursusplaats : Les 1: Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg | Les 2: Vlissingen, Dokhaven
Cursusgeld : € 40,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 35,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief