Tentoonstelling Akten van Lief & Leed

‘Akten van Lief & Leed – 200 jaar Burgerlijke Stand’ is de titel van de expositie in het Zeeuws Archief die tot 13 augustus 2012 te zien is. De tentoonstelling belicht 10 schijnbaar gewone Zeeuwen die geregistreerd staan in de registers van de burgerlijke stand van Zeeland. Schijnbaar gewoon, want achter elke Zeeuw schuilt een uniek verhaal. Deze verhalen zijn in de archieven gevonden en worden in de tentoonstelling voor het voetlicht gebracht.

Dubbelexpositie Middelburg – Veere

De expositie Akten van Lief & Leed – 200 jaar Burgerlijke Stand was tot eind oktober 2011 onderdeel van een dubbelexpositie. In het stadhuismuseum ‘De Vierschaar’ te Veere was onder dezelfde titel een tentoonstelling te zien over verliefd, verloofd, getrouwd in Veere. De verbindende schakel tussen de twee deeltentoonstellingen in Middelburg en Veere was het echtpaar Polderman-Koppejan, dat in 1927 in Biggekerke in de echt werd verbonden. Zij speelden in beide deelexposities een belangrijke rol.

Bijzondere verhalen over gewone Zeeuwen

De tentoonstelling in het Zeeuws Archief bestaat uit drie onderdelen: geboorte, huwelijk/echtscheiding en overlijden. In elke vitrine wordt aan hand de van archiefstukken, literatuur, kranten, foto’s en tekeningen het verhaal verteld van iemand die in Zeeland is geboren, gehuwd, gescheiden of overleden. Een blinde dichteres die in haar tijd net zo beroemd was als Hieronymus van Alphen, een adellijk jongetje dat het bracht als diplomaat in Spanje, een boer op zoek naar vrouwen, notariskinderen die elkaar vonden, een dief die drie keer huwde en het tot respectabel hoteleigenaar bracht, een Walchers echtpaar dat emigreerde naar de Noordoostpolder, een onbestorven weduwe die tien jaar lang moest wachten tot ze met haar jonge minnaar in het huwelijk kon treden, een wijnkoper die in korte tijd een keizer en twee koningen mocht begroeten, een kindermoordenares die ter dood veroordeeld werd en een visser die tijdens een stormramp omkwam en vermist raakte. Zomaar een greep uit 7,2 miljoen naamsvermeldingen uit de personendatabase Zeeuwen Gezocht van het Zeeuws Archief. Tien unieke verhalen over ‘gewone’ Zeeuwen.

Tentoonstellingsgegevens

Akten van Lief & Leed – 200 jaar Burgerlijke Stand. Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg. Tentoonstelling open 2 mei 2011 tot 13 augustus 2012, maandag t/m vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand 9-17 uur.

Onderdeel van dubbeltentoonstelling Zeeuws Archief te Middelburg en Stadhuismuseum De Vierschaar te Veere. De expositie in Veere was te zien in het Stadhuismuseum De Vierschaar, Markt 5, 4351 AA Veere. De tentoonstelling in Veere was open van 1 mei t/m 31 oktober 2011 zaterdag t/m donderdag 13-17 uur.

Kick off activiteiten 200 jaar Burgerlijke Stand

De dubbelexpositie was vanaf 1 mei (Veere) en 2 mei (Middelburg) te bezichtigen. De officiële opening van de dubbeltentoonstelling vond plaats op 10 mei 2011 in de trouwzaal van het Veerse stadhuis tijdens de kick off van het Zeeuwse jaar van de burgerlijke stand. Het Zeeuws Archief had tal van activiteiten georganiseerd rondom het thema 200 jaar burgerlijke stand. Cursussen, lezingen, symposia, Zeeuwse archievendag, etc.

In de trouwzaal van het stadhuis te Veere werden op 10 mei alle vrijwilligers die vijftien jaar lang de gegevens uit de burgerlijke stand hebben ingevoerd in de computer, in het zonnetje gezet. De burgemeester van Veere en de directeur van het Zeeuws Archief sneden gezamenlijk een bruidstaart aan waarmee de Zeeuwse activiteiten rondom 200 jaar burgerlijke stand met de opening van de dubbelexpositie ‘Akten van Lief & Leed’ van start gingen.

Programmafolder activiteiten van het Zeeuws Archief rondom 200 jaar burgerlijke stand.