Slim zoeken met gedigitaliseerde kaarten

Slim zoeken met gedigitaliseerde kaarten. Een korte cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit. LET OP: DEZE CURSUS IS GEANNULEERD.

Oude, historische kaarten spreken tot de verbeelding. Ze geven ons een beeld hoe onze woonomgeving eruit zag en was ingericht, maar ze zijn ook een interpretatie van hoe kaartenmakers het gebied dat zij in kaart brachten zagen.

Het lijkt wel of de hoeveelheid oude, historische kaarten onuitputtelijk is. Ze zijn te vinden in archieven, in bibliotheken, bij antiquairs en bij mensen thuis, ingelijst aan de muur. Ook zijn veel oude kaarten gepubliceerd in diverse atlassen en publicaties.

Misschien is Zeeland wel het meest in kaart gebrachte deel ter wereld. Nergens is het landschap in de afgelopen eeuwen zo veranderd als van onze provincie.

In deze cursus laat archivaris Leo Hollestelle zien hoe de cartografie in Zeeland zich vanaf de 16e eeuw heeft ontwikkeld en welke soorten historische kaarten er zijn. Het gebruik van historisch kaartmateriaal in diverse digitale toepassingen, beschikbaar via internet, wordt ook behandeld. Bijvoorbeeld het Geoloket Cultuurhistorie van de provincie Zeeland met historische kaarten uit het Zeeuws Archief.

  • Docent : dhr. L.M. Hollestelle
  • Duur : 1 middag van 14.00-16.00 uur
  • Datum : vrijdag 15 november 2019, 14.00 uur
  • Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
  • Cursusgeld : € 25,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 22,–
  • Aanmelden via Zeeuwse Volksuniversiteit, menu-optie Archief, cursus Slim zoeken