Slim online zoeken naar voorouders

Slim online zoeken naar voorouders via Zeeuwen Gezocht en andere websites. Een korte cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Tegenwoordig begint stamboomonderzoek thuis. Via het internet kun je een begin maken met het zoeken naar uw voorouders. Er is een overweldigende hoeveelheid websites met genealogische informatie. Ook het Zeeuws Archief heeft veel genealogische bronnen gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld.

Archivaris Leo Hollestelle is zeer deskundig op het gebied van digitale genealogische bestanden. Hij laat tijdens de cursus zien hoe je op een slimme manier effectief en efficiënt kunt zoeken naar gegevens over voorouders. Bij de uitleg wordt ruim aandacht besteed aan het zoeken naar Zeeuwse voorouders via de website van het Zeeuws Archief.

  • Docent: dhr. L.M. Hollestelle
  • Duur: 1 middag van 14.00 – 16.00 uur
  • Aanvang: vrijdag 24 januari 2020, 14.00 uur
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
  • Cursusgeld: € 25,- ; Vrienden van het Zeeuws Archief en donateurs ZVU € 22,-
  • Aanmelden (vanaf het einde van de zomer) via Zeeuwse Volksuniversiteit, menu-optie Archief, cursus Slim online zoeken naar voorouders