Scheepsbouw - Wegwijs in Vlissingse archieven

Wegwijs in Vlissingse archieven – Scheepsbouw in Vlissingen. Een korte cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

In 1875 werd in Vlissingen de Koninklijke Maatschappij De Schelde opgericht op het terrein van de voormalige 19-eeuwse marinewerf, voorafgegaan door de Zeeuwse admiraliteitswerf. Grofweg vier opeenvolgende eeuwen scheepsbouw hebben hier plaatsgevonden. De Schelde groeide uit tot de grootste scheepswerf in het zuiden van Nederland en bood werk aan vele duizenden mensen. Hele families waren afhankelijk van het bedrijf.

De twee grote kappen van de voormalige marinewerf van scheepsbouw te Vlissingen. Foto van omstreeks 1870. Zeeuws Archief (GA Vlissingen, inv.nr 413.32616).

Archivaris Ron van Maanen, specialist in schepen en scheepsbouw, met name marineschepen, gaat in op de ontstaansgeschiedenis van De Schelde en de bijzondere relatie met de marine tot op de dag van vandaag.

Cursisten leren wat de archieven van de marinewerf en De Schelde aan informatie bieden, alsmede welke bronnen elders worden bewaard en ook van belang zijn bij onderzoek. Het Damen Concern is nu in de race om Nederlandse onderzeeboten te bouwen. Dat heeft alles met de geschiedenis van het werventerrein en De Schelde te maken.

  • Docent: dhr R.H.C. van Maanen
  • Duur: 1 middag van 14.00 – 16.00 uur
  • Datum: vrijdag 25 november 2021, 14.00 uur
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Middelburg
  • Cursusgeld: € 25,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief & donateurs ZVU € 22,–
  • Aanmelden via deze webpagina van de Zeeuwse Volksuniversiteit