Schatten uit het Zeeuws Archief

Van 13 april tot 11 november 2006 is een expositie te zien van topstukken uit de collecties van het Zeeuws Archief. Gedurende zeven maanden fungeren de middeleeuwse kelders van het Van de Perrehuis als heuse schatkamers. Bezoekers kunnen archiefstukken en voorwerpen bewonderen die vanwege hun leeftijd, vorm, inhoud of betekenis bijzonder zijn.

Oudste stuk

Zo is het oudste stuk uit de collectie te zien, een perkamenten akte uit 1189, waarbij de bisschop van Utrecht aan de inwoners van Hoogelande op Walcheren toestemming geeft een kapel te bouwen. De parochianen hadden daar om gevraagd omdat ze tijdens hun kerkgang naar Middelburg regelmatig werden overvallen.

Geïllustreerd dagboek

Een topstuk van Middelburgse origine is een prachtig geïllustreerd dagboek uit de achttiende – begin negentiende eeuw. Het gunt bezoekers een kijkje in het Middelburg gedurende de Franse Tijd. De schrijver, de Middelburgse wijnkoopman Hendrik Brouwer (1769-1837), had een vlotte pen en beschikte daarnaast over een zeer vaardige tekenhand. Het dagboek bevat dan ook levensechte portretten van zijn familieleden en tussen de dagboekteksten door maakte Brouwer schitterende miniatuurtjes.

Beroemde beker

Uiteraard ontbreekt ook Veere’s belangrijkste archiefstuk niet: een perkamenten akte waarin Maximiliaan van Bourgondië in 1551 een vergulde beker schenkt aan de stad Veere. De beker, die in het stadhuis van Veere te zien is, wordt nog steeds gebruikt als de regerend vorst het stadje bezoekt.

Curieus

Verder zijn er verschillende curieuze archiefstukken te bewonderen: een boekband die verstevigd is met enkele kleine boekjes, een stereokijker met glasnegatieven, fraai sierpapier, het allerdikste boek dat zó dik is dat het amper open kan en het allerkleinste boekje dat zo klein is als een duimnagel.

Boekbanden

Het Zeeuws Archief heeft in zijn collecties enkele prachtige boekbanden die gemaakt zijn door de beroemde Zweedse boekbinder Suenonius Mandelgreen. Deze werkte van 1736 tot aan zijn overlijden in 1758 in Middelburg.

Tevens zijn indrukwekkende banden te zien uit het archief van de Staten van Zeeland die met brazielhout zijn gekleurd. Dat is een rode kleurstof die werd verkregen uit geraspt hout van bomen uit Zuid-Amerika.

Zeeland in beeld

Onder de term archiefbescheiden vallen ook kaarten, prenten en tekeningen. Een gekleurd portret van een adellijke jongen in vol ornaat zittend op een mooie stoel in de tuin van een buitenplaats met een dwarsfluit in de hand, een uniek ontwerp voor een bekend affiche, een al even unieke afbeelding van de rekenmeesters van de Zeeuwse Rekenkamer en schitterende prenten van Koekkoek en Arends, maken onderdeel uit van de kunstzinnige archiefschatten.

Watersnoodramp in kleur

Bewegend beeld en geluidsopnamen zijn ook archiefbescheiden. Het Zeeuws Archief beschikt over bijzondere kleurenbeelden van de Watersnoodramp in 1953. En bezoekers kunnen daarnaast een uniek filmpje bekijken van Middelburg in 1935, waarop veel te zien is van wat tijdens het bombardement op 17 mei 1940 verloren is gegaan.

Restauratie en behoud

Een belangrijke taak in het Zeeuws Archief is weggelegd voor de afdeling restauratie en behoud. De tentoonstelling schenkt ruim aandacht aan de verschillende conserverings- en restauratietechnieken die archiefbescheiden in optimale conditie brengen en houden; zodat de schatten uit het verleden ook voor de toekomst bewaard blijven en iedereen ze kan zien en raadplegen.