Paleografie voor vergevorderden

Ik kan lezen! Paleografie voor ver gevorderden. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Op speciaal verzoek van cursisten die de laatste jaren de cursus ‘Paleografie voor gevorderden’ met succes hebben afgerond, wordt een cursus ‘Paleografie voor ver gevorderden’ georganiseerd. Het kunnen lezen van oude teksten blijft boeiend. Ivo van Loo is specialist op het gebied van paleografie en leidt u deskundig door een aantal pittige oude handschriften.

Tijdens de cursus ‘Paleografie voor ver gevorderden’ behandelt hij naast paleografische aspecten ook de inhoud en de vorm van teksten. Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van archiefstukken uit het Zeeuws Archief (inclusief).

De cursus is een vervolg op de cursus ‘Paleografie voor gevorderden’, maar wie zelf al ruime ervaring heeft met het lezen en begrijpen van oud schrift kan zich ook aanmelden.

  • Docent: drs. I.J. (Ivo) van Loo
  • Duur: 5 maandagmiddagen van 14.00-16.00 uur
  • Aanvang: maandag 11 maart 2019, 14.00 uur
  • Data: 11, 18, 25 maart en 1, 8 april 2019
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
  • Cursusgeld: € 90,- ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 80,-. Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van oude teksten (inclusief).
  • Website Wat staat daer?, online oefentool voor het lezen van oude handschriften

Aanmelden (website ZVU)