Paleografie voor gevorderden

Nog beter lezen. Paleografie voor gevorderden. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Het kunnen lezen van oude teksten is fascinerend. Een nieuwe, spannende wereld gaat open: ineens beland je in de 16e of 17e eeuw. Ivo van Loo kent die wereld als geen ander.

Tijdens de cursus ‘Paleografie voor gevorderden’ behandelt hij naast paleografische aspecten ook de inhoud en de vorm van teksten. Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van archiefstukken uit het Zeeuws Archief (inclusief).

De cursus is een vervolg op de cursus ‘Paleografie voor beginners’, maar wie zelf al ervaring heeft met het lezen en begrijpen van oud schrift kan zich ook aanmelden.

  • Docent: drs. I.J. (Ivo) van Loo
  • Duur: 5 maandagmiddagen van 14.00-16.00 uur
  • Aanvang: maandag 21 januari 2019, 14.00 uur
  • Data: 21, 28 januari en 4, 11, 18 februari 2019
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
  • Cursusgeld: € 90,- ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 80,-. Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van oude teksten (inclusief).
  • Website Wat staat daer?, online oefentool voor het lezen van oude handschriften

Aanmelden (website ZVU)