Paleografie voor beginners

Wat staat daar? Paleografie voor beginners. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Wie zich bezighoudt met genealogie of onderzoek doet naar de geschiedenis van de woonomgeving, die komt vroeg of laat in aanraking met oude archiefbronnen.

Het lezen en begrijpen van oude documenten kan moeilijk en ingewikkeld zijn. Maar het is te leren! Tijdens de cursus ‘Paleografie voor beginners’ gaat een nieuwe wereld voor je open.

Aan de hand van fotokopieën van archiefstukken maakt oud-schriftspecialist Ivo van Loo je vertrouwd met verschillende soorten oude handschriften. Naast paleografische aspecten besteedt hij aandacht aan de inhoud en de vorm van de stukken en hun belang voor historisch onderzoek.

  • Docent: drs. I.J. (Ivo) van Loo
  • Duur: 5 maandagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur
  • Aanvang: maandag 29 oktober 2018, 14.00 uur
  • Data: 29 oktober en 5, 12, 19, 26 november 2018
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
  • Cursusgeld: € 90,- ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 80,-. Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van oude teksten (inclusief).
  • Website Wat staat daer?, online oefentool voor het lezen van oude handschriften

Aanmelden (website ZVU)