Paleografie voor beginners

Wat staat daar? Paleografie voor beginners. Een cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Wie bezig is met familiegeschiedenis of onderzoek doet naar de geschiedenis van een huis, woonplaats of streek, die komt vroeg of laat in aanraking met oude archiefbronnen.

Het lezen en begrijpen van oude documenten kan moeilijk en ingewikkeld zijn. Maar het is te leren! Een nieuwe wereld gaat open tijdens de cursus Paleografie voor beginners.

Aan de hand van archiefstukken maakt oud schriftspecialist Ivo van Loo u vertrouwd met verschillende soorten oude handschriften. Naast paleografische aspecten besteedt hij aandacht aan de inhoud en de vorm van de stukken en hun belang voor historisch onderzoek. Het cursusmateriaal en huiswerk wordt digitaal aangeboden via de online paleografietool Wat staat daer?.

  • Docent: dhr. I.J. van Loo
  • Duur: 5 maandagmiddagen van 14.00-16.00 uur
  • Aanvang: maandag 20 januari 2020, 14.00 uur
  • Data : 20, 27 januari, 3, 10, 17 februari 2020
  • Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
  • Cursusgeld : € 90,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 80,–
  • Aanmelden (vanaf het einde van de zomer) via Zeeuwse Volksuniversiteit, menu-optie Archief, cursus Paleografie voor beginners