Zoeken in het MCC-archief - Ooggetuigen van de slavenhandel

Wegwijs in de archieven van de MCC. Een korte cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

In 2020 werd landelijk aandacht besteed aan de geschiedenis van de slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel of driehoekshandel. En in 2020 was het het 300 jaar geleden dat de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) werd opgericht. Deze onderneming dreef aanvankelijk handel op de Oost- en Middellandse zee.

Toen de West-Indische Compagnie het monopolie op de trans-Atlantische handel aan de West-Afrikaanse kust en in Noord- en Zuid-Amerika verloor, stortte de MCC zich op deze lucratieve mensenhandel in tot slaaf gemaakte Afrikanen.

Een tiental zeilschepen met bollende zeilen naast elkaar.
Snauwschepen van de MCC, schilderij toegeschreven aan Engel Hoogerheyden (1740-1807), Middelburg. Zeeuws Archief, Stadhuiscollectie Middelburg, inv.nr 22.

In het archief van de MCC zijn gedetailleerde gegevens over 114 driehoeksreizen bewaard gebleven. Het gehele archief, zo’n 100 meter, is gedigitaliseerd en online raadpleegbaar.

Archivaris Anneke van Waarden-Koets laat zien hoe je in het archief van de MCC kunt zoeken en vooral wat er aan – soms onverwachte – documenten te vinden is. In enkele documenten klinken de stemmen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen door.

Ooggetuigen van de trans-Atlantische mensenhandel vertellen door middel van logboeken, brieven en persoonlijke getuigenissen over het leven aan boord van een schip met slaafgemaakten. Aansluitend volgt een rondleiding door de  tentoonstelling Ooggetuigen van de slavenhandel – Achttiende-eeuwse mensenhandel te boek gesteld in de expositieruimte van het Zeeuws Archief.

  • Docent: mevr. A. van Waarden-Koets
  • Duur: 1 middag van 14.00-16.00 uur
  • Datum: maandag 18 oktober 2021
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
  • Cursusgeld: € 25,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief & donateurs ZVU € 22,–
  • Aanmelden via deze webpagina van de Zeeuwse Volksuniversiteit