Online zoeken naar voorouders

Slim online zoeken naar voorouders via ‘Zeeuwen Gezocht’ en andere websites. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Tegenwoordig begint stamboomonderzoek thuis. Via uw eigen computer kunt u met behulp van internet al redelijk snel een begin maken met het zoeken naar uw voorouders. Daartoe staat een overweldigende hoeveelheid websites tot uw beschikking.

Ook het Zeeuws Archief heeft al veel bronnen gedigitaliseerd en via internet beschikbaar gesteld. Archivaris Leo Hollestelle is zeer deskundig op het gebied van digitale genealogische bestanden. Hij laat u tijdens de cursus zien hoe u op een slimme manier effectief en efficiënt kunt zoeken naar gegevens over voorouders. Bij de uitleg wordt ruim aandacht besteed aan het zoeken naar Zeeuwse voorouders via de website van het Zeeuws Archief.

  • Docent: L.M. (Leo) Hollestelle
  • Duur: 1 middag van 14.00 – 16.00 uur
  • Aanvang: vrijdag 23 november 2018, 14.00 uur
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
  • Cursusgeld: € 25,- ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 22,-

Aanmelden (website ZVU)