Nog beter lezen – Paleografie voor gevorderden

Nog beter lezen – Oud schrift voor gevorderden. Een cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Het kunnen lezen van oude teksten is fascinerend. Een nieuwe, spannende wereld gaat open: ineens beland je zelf in de zestiende of zeventiende eeuw. Historicus Ivo van Loo kent die wereld als geen ander.

Tijdens de cursus ‘Paleografie voor gevorderden’ behandelt hij naast paleografische aspecten ook de inhoud en de vorm van teksten. Het cursusmateriaal en huiswerk wordt digitaal aangeboden via de online paleografie oefentool Wat staat daer?.

Kaperbrief van Maximiliaan van Bourgondië, heer van Veere, 1542
Commissiebrief van Maximiliaan van Bourgondië, heer van Beveren en Veere, admiraal van de Nederlanden, voor Jooris Iemantsz. alias Cortgene te Middelburg om te fungeren als kaperkapitein ten oorloge op het schip De Mooriaen met schipper N.N. Gillissen uit Zoutelande in de oorlog tegen Frankrijk, 1542. Met aantekening van afgelegde eed in handen van de viceadmiraal. Zeeuws Archief, toegang 2000, Archief Stad Veere, inv.nr 2936.

De cursus voor gevorderden is een vervolg op de cursus ‘Paleografie voor beginners’, maar wie zelf al ervaring heeft met het lezen en begrijpen van oud schrift kan zich ook aanmelden.

Informatie
Docent : dhr. I.J. van Loo
Duur : 5 middagen van 14.00-16.00 uur
Aanvang : maandag 6 maart 2023, 14.00 uur
Data : 6, 13, 20, 27 maart, 3 april 2023.
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg
Cursusgeld : € 90,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 80,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief

Website : Paleografie oefentool Wat staat daer?