Misdaad en straf – Wegwijs in rechterlijke archieven

Misdaad en straf – Wegwijs in rechterlijke archieven. Een korte cursus in Zierikzee met in de ochtend het theorie gedeelte en in de middag een historische wandeling door de stad.

In deze cursus maak je kennis met de rechtspraak die op Schouwen-Duiveland gold vanaf de Middeleeuwen tot 1811 en dan met name de situatie in Zierikzee. Hoe was de rechtspraak georganiseerd, wie waren er bij betrokken en welke straffen werden er uitgedeeld?

Het Zeeuws Archief heeft prachtige stukken in de collectie die daarop een antwoord geven, zoals de vermaarde Waarheidsboeken. Dit zijn registers waarin de vonnissen vanaf 1498 zijn genoteerd, vaak vergezeld van een tekening van de straf.

Vleeshouwer Hendrik Lieven Hendrikszoon heeft schapen gestolen en een deel ervan geslacht en verkocht. Dat kwam hem duur te staan. Hij moest voor straf naar de galeien. Dit vonnis van 10 juli 1556 is opgetekend in het ‘Waerheijt bouck der stede Zijriczee'. De schrijver, Willem de Ro(o)vere, hoogbaljuw van Zierikzee en Zeeland Beoostenschelde, maakte bij vonnis een niets aan de verbeelding overlatende tekening. ‘Waarheytboek’, register van vonnissen in criminele zaken, 1541-1570. Zeeuws Archief, toegang 10, Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), 1456-1811 (1852), inv.nr 3847.
Vleeshouwer Hendrik Lieven Hendrikszoon had schapen gestolen en een deel ervan geslacht en verkocht. Dat kwam hem duur te staan. Hij moest voor straf naar de galeien. Dit vonnis van 10 juli 1556 is opgetekend in het ‘Waerheijt bouck der stede Zijriczee’. De schrijver, Willem de Ro(o)vere, hoogbaljuw van Zierikzee en Zeeland Beoostenschelde, maakte bij het vonnis een niets aan de verbeelding overlatende tekening. ‘Waarheytboek’, register van vonnissen in criminele zaken, 1541-1570. Zeeuws Archief, toegang 10, Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), 1456-1811 (1852), inv.nr 3847.

Archiefmedewerker Ilja Mostert verzorgt in de ochtend een presentatie in het archief in Zierikzee aan de hand van de originele bronnen waarbij ook een bezoek wordt gebracht aan het depot.

In de middag ga je samen met hem op stap in Zierikzee. Je bezoekt enkele locaties die verbonden zijn aan de rechtspraak, zoals onder meer het Gravensteen. Tijdens de wandeling laat Ilja Mostert allerhande mensen die met justitie te maken hebben gehad de revue passeren, van dieven en wederdopers tot aan moordenaars en als man verklede vrouwen.

Informatie
Docent : dhr. I. Mostert
Duur : 2 dagdelen van 10.00-12.00 uur | 14.00-16.00 uur (lunch niet inbegrepen)
Datum : zaterdag 25 maart 2023, 10.00 uur Archief Zierikzee
Cursusplaats : Les 1a: Zeeuws Archief, Laan van Sint Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee | Les 1b: Zierikzee binnenstad
Cursusgeld : € 40,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 35,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Zeeuws Archief