Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017

In 2017 is het 800 jaar geleden dat Middelburg stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. Ter gelegenheid van dit jubileum toont het Zeeuws Archief in de middeleeuwse expositiekelders grepen uit de geschiedenis van de jarige stad. De tentoonstelling Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017 is tot en met 3 februari 2018 te zien van maandag t/m vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand van 09:00 – 17:00 uur. De toegang is gratis.

Wie oud is, heeft veel te vertellen. Het Zeeuws Archief geeft het woord aan de 800-jarige stad. Dat levert verrassende verhalen op – van ‘petites histoires’ tot verpletterende geschiedenis. Alle verhalen worden verteld aan de hand van de authentieke archiefstukken en archeologische en museale objecten, onder de titel Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017. Grepen uit de geschiedenis van een jarige stad.

Het Zeeuws Archief viert het memorabele jubileum 800 jaar stadsrechten met een tentoonstelling in de expositiekelders van het Van de Perrehuis.

Een wandeling door de jarige stad

In de tentoonstelling Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017 – Grepen uit de geschiedenis van een jarige stad wandelt de bezoeker aan de hand van prachtige stadsplattegronden door het Middelburg van voorbije eeuwen. De expositie besteedt onder meer aandacht aan de handel en wandel van Middelburg en de Middelburgers en laat zowel hoogte- als dieptepunten zien. Dat gebeurt aan de hand van originele archiefstukken, waarvan sommige nog nooit eerder tentoongesteld zijn.

Geboorteakte van de stad Middelburg

Een prominente plaats wordt ingenomen door de ‘geboorteakte’ van de stad Middelburg. Helaas is het originele stadsrecht uit 1217 niet overgeleverd, maar de tekst gelukkig wel! Een exemplaar van de beroemde Cronyk van Zeeland door Mattheus Smallegange met de Latijnse tekst van het stadsrecht uit 1217 ligt op een speciaal Zeeuws Archief boekenkussen in een antieke houten vitrine.

Bewoningsgeschiedenis Van de Perrehuis

In een van de vitrines belichten we de geschiedenis van het huis waarin het Zeeuws Archief woont, het Van de Perrehuis. Van de middeleeuwse Duitse Orde, via de families Van de Perre en Schorer uit latere eeuwen tot aan het gerechtshof, later Arrondissementsrechtbank in de 19e en 20e eeuw. De bewoning door het Zeeuws Archief laten we op film zien.

Dagboek van Brouwer

Naast teksten is er veel beeldmateriaal te bewonderen uit de archieven en collecties die in het Zeeuws Archief worden bewaard. Voor het eerst kunnen bezoekers nu ook één van de topstukken van het Zeeuws Archief geheel digitaal bekijken: het magnifieke dagboek van de Middelburgse wijnkoper Hendrik Brouwer (Middelburg 1769-1837), die schitterende tekeningen maakt bij zijn belevenissen en genealogieën. Uiteraard is het originele dagboek ook te bezichtigen.

Keukenvoorwerpen van de middeleeuwen tot nu

Bijzonder is dat er archeologische voorwerpen uit de dertiende en zeventiende eeuw te zien zijn uit de collecties van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en uit het Zeeuws Archeologisch Depot. Deze zijn tentoongesteld in de originele achttiende-eeuwse keukenkast in het Van de Perrehuis. Samen met hedendaagse voorwerpen geven ze een prachtig beeld van 800 jaar kook- en eetgerei.

Het Zeeuws Archief beheert ook de stadhuiscollectie van de gemeente Middelburg en de museale verzamelingen van de gemeente Veere. Ook uit deze collecties zijn voorwerpen geëxposeerd die een mooie aanvulling vormen op de archiefstukken.