Inspiratiemiddag Onderzoek in archieven

Het Zeeuws Archief heeft de inspiratiemiddag ‘Onderzoek in archieven’ afgelast in reactie op de afgekondigde landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Lees meer over de maatregelen van het Zeeuws Archief tegen verspreiding van het coronavirus.

Het Zeeuws Archief gaat graag in gesprek met de heemkundige kringen en historische verenigingen van Zeeuws-Vlaanderen tijdens de inspiratiemiddag ‘Onderzoek in archieven’ in het gemeentehuis van Terneuzen op vrijdagmiddag 20 maart 2020. LET OP: DEZE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD.
We zijn op zoek naar een nieuwe datum en zullen daar zo snel mogelijk over informeren.

Kaarte van den Eylande van Axel en Neusen. Tekening (pen, penseel in kleur) door D.W.C. Hattinga, 23 juni 1746, naar verkleinde kopie door W.T. Hattinga, 1739 naar origineel door P. Horlewijn, landmeter, 1690. Zeeuws Archief, Atlassen Hattinga, inv.nr 418

Wat is er te vinden in de archieven? Wat kan er nog meer bij? Welke onderzoeken lopen er en zijn er allemaal mogelijk? Wat hebben de verenigingen nodig voor onderzoek en ondersteuning? De archivarissen en archiefassistenten van het Zeeuws Archief gaan graag in gesprek met de leden van de historische verenigingen. Daarnaast laten Adri de Kraker en Marc Buise beiden zien wat zij in hun onderzoek in de archieven tegen komen.

Programma

Onderzoek in archieven – het Zeeuws Archief in gesprek met heemkundige kringen

Vrijdag 20 maart 2020, 13.30 – 17.00 uur
Burgerzaal stadhuis Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 4

 • Ontvangst
  13.30 uur inloop met koffie en thee
  14.00 uur Welkom door Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief
 • Wat is er te zien, wat is er nog nodig?
  Joss Hopstaken – archivaris HIP Terneuzen
  Hanneke van Aalst – Afdelingshoofd Informatie & Kennis Zeeuws Archief
 • Pauze
  14.45 uur Pauze, ontmoeten
 • Onderzoek in archieven
  Adri de Kraker, Vlaamse bronnen uit Brussel en Lille over Zeeuws-Vlaanderen gedigitaliseerd
  Marc Buise, Archiefonderzoek in de praktijk; een voorbeeld
 • Gesprek
  15.55 uur vragen en suggesties
  16.15 uur borrel, napraten

Aanmelden

Deze uitnodiging is speciaal bedoeld voor leden van de heemkundige kringen en historische verenigingen op Zeeuws Vlaanderen. Wie aanwezig wil zijn op deze middag kan zich tot 15 maart aanmelden via managementassistenten@zeeuwsarchief.nl of telefonisch 0118-678800.

HIP Terneuzen

Het Historisch Informatiepunt is één van de locaties waar je onderzoek in archieven kunt doen.

archivarissen en archief assistenten HIP Terneuzen

Het is een studiezaal van het Zeeuws Archief, in het kantoor van Waterschap Scheldestromen in Terneuzen. Het HIP is geopend op maandag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. In het HIP kunnen bezoekers archieven en collecties raadplegen van het gemeentearchief Terneuzen en het Waterschap Scheldestromen over Zeeuws-Vlaanderen.