Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden

De tentoonstelling Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden is vanaf zaterdag 3 juli 2004 te zien in het Zeeuws Archief. Centraal staat de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC). Deze handelsmaatschappij en rederij hield zich bezig met de slavenhandel als onderdeel van de transatlantische driehoekshandel. Tentoongesteld zijn onder andere unieke documenten uit het omvangrijke archief van de MCC (1720-1889).

Jaar van het Zeeuwse slavernijverleden

De opening van de tentoonstelling valt samen met de start van het Jaar van het Zeeuwse slavernijverleden. Allerlei activiteiten worden georganiseerd zoals tentoonstellingen, symposia, artikelen, boeken en lezingen. Het herdenkingsjaar wordt afgesloten met de onthulling van het Zeeuwse slavernijmonument op 1 juli 2005.

Virtuele reis

Het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie maakt deel uit van de collectie van het Zeeuws Archief. Het is een belangrijke en bijzondere bron over de slavenhandel. Verschillende facetten van de slavenhandel worden in de tentoonstelling zichtbaar gemaakt: de handelsgoederen die vanuit de Nederlanden naar de West-Afrikaanse kust werden vervoerd, de aankoop van Afrikanen, het vervoer van Afrikanen naar West-Indië, het leven aan boord van een slavenschip, de verkoop van de Afrikanen als slaven in West-Indië en de handelsgoederen voor de retourlading naar Europa.

Aan de hand van archiefstukken, museale voorwerpen en beeld & geluid krijgen de bezoekers een indruk van de geschiedenis van de transatlantische driehoekshandel. Ook kunnen bezoekers zelf een virtuele reis aan boord van het slavenschip Het Vergenoegen maken.

Speurtocht

Bij de tentoonstelling Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden verschijnt een gelijknamige speurtocht door Middelburg. In Middelburg zijn verschillende plaatsen die herinneren aan het Zeeuwse slavernijverleden, zoals kantoren van handelscompagnieën, pakhuizen, koopmanswoningen en de haven. Aan de hand van korte verhalen met illustraties worden kinderen langs de geschiedenis van het Zeeuwse slavernijverleden geleid. De speurtocht is verkrijgbaar in het Zeeuws Archief voor € 2,50.

Meer informatie

Voor meer informatie over de expositie en het Zeeuwse slavernijverleden zie:
* artikel Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden in Zeeuws Archief Nieuws 22 (juni 2004)
* de website van de Stichting Zeeuws Slavernijverleden