Achter de schermen van het restauratieatelier

Rondleiding Kijkje achter de schermen van het restauratieatelier. Gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Heb je je wel eens afgevraagd of de cellotape-resten van uw oude papieren of foto’s nog te verwijderen zijn? Wat een zilvervisje zo lekker vindt aan papier? Of er nog iets te doen is aan archiefstukken die bijvoorbeeld tijdens een oorlog scherf- of brandschade hebben opgelopen? En wat je kunt doen tegen schimmels in boeken en oude papieren? Zijn boeken en papieren die in het water hebben gelegen nog te restaureren? Wat is er te doen tegen papierverzuring en inktvraat?

CursusZA_RondleidingRestauratieBehoudinktvraat_20-1345-29

Op al deze vragen geeft Sylvia Rietbergen, restaurator van het Zeeuws Archief, antwoord. In het restauratieatelier zie je de restaurator en behoudsmedewerkers aan het werk. Zij geven tekst en uitleg over conservering en restauratie van de unieke archiefstukken die in het Zeeuws Archief worden bewaard.

  • Docent: mevr. S. Rietbergen
  • Duur: 1 middag van 14.00-15.00 uur
  • Aanvang: 19 april 2022, 14.00 uur
  • Cursusplaats: Zeeuws Archief, Middelburg
  • Cursusgeld: gratis – let op: deze rondleiding is alleen toegankelijk voor ZVU-donateurs en Vrienden van het Zeeuws Archief
  • Aanmelden via deze webpagina van de Zeeuwse Volksuniversiteit