Paleografie

Het kunnen lezen van oude teksten is fascinerend. Een nieuwe, spannende wereld gaat open: ineens beland je in de 16e of 17e eeuw.

Het lezen van oude handschriften heet paleografie. Iedereen kan het leren.

Online oefentool

Je kunt jezelf leren lezen met de online oefentool Wat staat daer?. Daarmee maak je spelenderwijs kennis met oude handschriften en archiefbronnen.

Cursus paleografie

Het Zeeuws Archief organiseert cursussen voor het leren lezen van oud schrift. Er zijn cursussen voor beginners, gevorderden en vergevorderden. Behalve paleografie worden ook de inhoud en de vorm van de teksten behandeld. Bekijk het actuele aanbod van cursussen.

Werkgroep Paleografie in Zeeland

Een groep enthousiaste oud-cursisten heeft de werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ) opgericht. In deze werkgroep worden bijzondere teksten overgezet of getranscribeerd. Bijzonder aan de teksten zijn:

  • het onderwerp – altijd een Zeeuws onderwerp
  • de bron – vaak archiefstukken uit het Zeeuws Archief
  • de omvang – gezamenlijk wordt een grote hoeveelheid tekst getranscribeerd

Een voorbeeld van een project van de werkgroep PaiZ is de bronnenpublicatie ‘Resolutiën van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland, 1584-1609’. Hierin zijn alle besluiten te vinden die het Zeeuwse marinebestuur in het begin van de Tachtigjarige Oorlog heeft genomen.