Tentoonstelling Middelburg in WO-II

‘Middelburg in de Tweede Wereldoorlog – Van verwoesting tot wederopbouw’ is de titel van de nieuwe expositie in het Zeeuws Archief die tot en met 7 januari 2011 te zien is. De tentoonstelling gaat over het leven in Middelburg tijdens de oorlogsjaren en bestaat uit drie onderdelen: De verwoeste stad, De tijdelijke stad en De nieuwe stad.

De expositie is op maandag 17 mei geopend door een ooggetuige van het bombardement en leerlingen van de Franciscusschool uit Middelburg. De expositie maakt deel uit van het herdenkingsprogramma ‘Het Vergeten Bombardement van Middelburg’.

131-28 uitsnede
Gezicht op de abdij van Middelburg na de beschieting van de stad op 17 mei 1940. Foto, deel van een stereofoto, C.P. Snijders. Zeeuws Archief, Collectie Beeld en Geluid, inv.nr 131-28.

De verwoeste stad

Op 17 mei 1940 ging een groot deel van de binnenstad van Middelburg in vlammen op. Daags na het bombardement liepen mensen verdwaasd door hun stad. Veel (monumentale) panden waren verloren gegaan, ruim 800 mensen waren dakloos geworden. Het bombardement had ook slachtoffers geëist. Sinds 1945 gaat men uit van 22 doden, maar op basis van welke documenten is dit aantal vastgesteld? In het eerste deel van de expositie, over De verwoeste stad, wordt aan de hand van verschillende archiefstukken een reconstructie gemaakt. Bezoekers worden uitgenodigd hun eigen conclusie te trekken. Verder komt de verwoesting van (monumentale) panden in beeld, evenals het ruimen van het puin.

De tijdelijke stad

In De tijdelijke stad staan de noodvoorzieningen centraal. Leven, wonen en werken in oorlogstijd vraagt om bijzondere maatregelen. Er was dringend behoefte aan onderdak voor 500 gezinnen, ruimte voor winkels, scholen, bedrijven en overheidsinstellingen. Luchtalarm, schuilkelders, distributie, noodkeukens, het Rode Kruis, evacuaties; de inwoners van Middelburg kregen er allemaal mee te maken. Uit de archiefstukken blijkt echter ook dat de inwoners van de getroffen stad wonderbaarlijk snel het gewone leven weer oppakten.

De nieuwe stad

De wederopbouw komt aan bod in De nieuwe stad. De restauratie van gezichtsbepalende monumenten, de bouw van woningen en winkels in de binnenstad nog tijdens de oorlog, de noodwoningen, de nieuwbouwwijken buiten het centrum. Waartoe de besluiten bij de wederopbouw hebben geleid is nog elke dag te zien. De expositie gaat in op de achtergronden; wat was de bedoeling en hoe werden de plannen uitgevoerd?

Tentoonstellingsgegevens

Middelburg in de Tweede Wereldoorlog – Van verwoesting tot wederopbouw is te zien van maandag 17 mei 2010 t/m vrijdag 7 januari 2011 van maandag tot en met vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur in het Zeeuws Archief. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het project Het Vergeten Bombardement van Middelburg.

Kijk hier voor het fotoverslag van de opening.

www.flickr.com